Fritidshus

Du som har ett eget sopkärl

Har du ett fritidshus med eget sopkärl så kommer du få ditt sopkärl tillsammans med permanenta hushåll. Var vi levererar just nu kan du se på förstasidan.

Om du inte är på plats vid ditt fritidshus när vi levererar kärl i området så kan du be en granne att dra undan ditt kärl från vägen.

Låsta sopkärl

De nya tvåfackskärlen kan inte förses med förmonterade lås. Vi har noga utrett möjligheten till att förmontera lås på dessa kärl och kommit till slutsatsen att det inte är möjligt. Du kan själv förse ditt kärl med ett lås. Instruktioner på förslag till montering av lås finns i denna PDF. Pdf, 727.3 kB, öppnas i nytt fönster.
När lås har monterats på kärlet är du själv ansvarig för att låsa upp och avlägsna kedjan när det är dags för sophämtning.

Du som delar kärl vid en uppsamlingsplats

Om du idag lämnar sopor på en gemensam uppsamlingsplats, så har era 660 liters kärl kompletteras med bruna kärl för matavfall, dessa kan ni börja använda på en gång. Matavfall ska då sorteras ut med hjälp av de matavfallspåsar du finner i startkitet. Förpackningar ska även fortsättningsvis sorteras vid en återvinningsstation.

Behöver ni använda antal kärl för rest- eller matavfall så kan detta göras med hjälp av kommunens

Startkit

För att få ett startkit med påshållare, matavfallspåsar och informationsbroshyr kan du som ingår i en samfällighet enligt ovan komma till någon av våra återvinningscentraler eller till Kom in kundtjänst för att hämta ut ett sådant. Matavfallspåsar finns att hämt på kommunens matbutiker.

Ni som är del av en samfällighet och har trekantslås på era större kärl kommer att kunna behålla dessa även efter förändringen. De nya matavfallskärlen som placerats ut på dessa platser har också försetts med trekantslås och samma trekantsnyckel används för att öppna dessa.