Insamling av matavfall

Under 2024 kommer alla som bor i Kramfors kommun att börja sortera ut sitt matavfall för separat insamling och behandling. Utsorteringen innebär att du kommer att få ett nytt kärl levererat för att slänga mat- och restavfall separerat från varandra.

När vi levererar kärlet, samt när vi börjar tömma det nya kärlet hos just dig beror på var och hur du bor och vilket kärl du har idag, mer om detta kan du läsa under sidan för "Tidsplanering".

Du som bor i flerbostadshus eller delar kärl med flera andra kommer behålla ditt nuvarande sopkärl men se att det tillkommer bruna sopkärl vid samma plats, dessa är avsedda för matavfall.

Informationsträffar för verksamheter och flerbostadshus

I februari och mars kommer det hållas informationsträffar riktat till olika målgrupper, du finner information om dessa på respektive sida för verksamheter och flerbostadshus.

Just nu kör vi ut nya tvåfackskärl till hushåll och mindre verksamheter i detta område:

Nyland

Frågor?

Kontakta Kom in kundtjänst, kommun@kramfors.se, 0612-80 000.

Vilket matavfall ska kastas i den bruna papperspåsen?

Se informationsfilm

Därför ska vi samla in matavfall

Läs om nyttan av att röta matavfall

Tidsplanering och utställning

När ska du byta till nytt kärl?

Matavfallsinsamlingen Kramfors kommun

Se film om vad det innebär