Verksamheter

I vår kommun finns verksamheter i olika storlek och med olika inriktning. Vilket kärl ni kommer få samt när det levereras beror på vilken typ av sopkärl ni har idag. Läs mer om detta under rubriken "Vilket kärl kommer du att få?"

Livsmedelsproducent

Det livsmedels- och köksavfall som uppkommer inom tillverknings- och livsmedelsindustrin är inte ett avfall som faller under kommunens ansvar.

Informationsträff

För dig som bedriver en verksamhet i kommunen finns en möjlighet att delta vid en digital informationsträff. Vi riktar oss specifikt till verksamheter som hanterar mat och matavfall så som livsmedelsbutiker, restaurang-. och caféverksamheter men även camping- och turismverksamhet som tar emot boende och besökare.

Vi går igenom vilka sopkärl ni kommer få, när de levereras, hur du går till väga om du behöver justera antalet kärl du blivit tilldelad samt hur matavfall enklast hanteras. Vi kommer också informera om avgifter kopplat till sophämtningen samt informera om hur förpackningar sorteras och samlas in från verksamheter.

Anmälan krävs för att få möteslänk skickad.

OBS! Ny mötestid
Datum:
15 mars

Tid: 10.00-12.00

Anmälan: Anmäl dig med namn och mailadress till kommun@kramfors.se eller 0612-800 00. Uppge att det är informationsträffen för verksamheter du anmäler dig till.
Länk till mötet kommer att skickas ut till den angivna mailen.