Flerbostadshus

Flerbostadshusen kommer att få sina kärl för matavfall levererade under hösten 2024. Insamlingen kommer att ske i bruna kärl avsedda för matavfall och restavfall slängs även fortsättningsvis i de gamla kärlen som finns utställda på platsen.

Informationsträff för flerbostadshus

Äger du ett flerbostadshus eller företräder en bostadsrättsförening?

Informationsmaterial från den informationsträff som hållits i mars kan du ladda ner här Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster..

sverigesorterar.se Länk till annan webbplats. finns informationsmaterial för nedladdning. Där finns bland annat:

  • Information om källsortering på 33 olika språk
  • Bilder på hur olika typer av avfall ska sorteras
  • Filer och bilder på det nationella skyltsystemet för avfallssortering