Flerbostadshus

Flerbostadshusen kommer att få sina kärl för matavfall levererade under hösten 2024. Insamlingen kommer att ske i bruna kärl avsedda för matavfall och restavfall slängs även fortsättningsvis i de gamla kärlen som finns utställda på platsen.

Informationsträff

För dig som företräder en bostadsrättsförening eller äger ett flerbostadshus finns möjligheten att delta vid antingen en digital eller en fysisk informationsträff.

Vi går igenom vilka sopkärl ni kommer få, när de levereras och hur ni går till väga om ni behöver justera antalet kärl ni blivit tilldelade. Vi kommer också informera hur matavfall enklast hanteras och hur ni kan föra denna information vidare till de boende. Under mötet kommer ni också få information om avgifter kopplat till sophämtningen.

Anmälan krävs till båda träffarna.

Digital informationsträff

Datum: 18 mars

Tid: 13.00-15.00

Anmälan: Anmäl dig med namn och mailadress till kommun@kramfors.se eller 0612-800 00. Uppge att det är den digitala informationsträffen för flerbostadshus du anmäler dig till.
Länk till mötet kommer att skickas ut till den angivna mailen

Fysisk informationsträff

Plats: Teatercafét Kramfors

Datum: 20 mars

Tid: 10.00-12.00

Anmälan: Anmäl dig med namn och mailadress till kommun@kramfors.se eller 0612-800 00. Uppge att det är den fysiska informationsträffen för flerbostadshus du anmäler dig till.