Fakta om matavfall

De matrester vi slänger innehåller en stor del näringsämnen som utgör en viktig resurs inom jordbruket. När vi samlar in matavfall till separat behandling kan näringsämnena användas igen och återföras till odlingsmarkerna för att odla nya grödor. Den energi som finns i matavfallet kan omvandlas till biogas för att använda som drivmedel.

Lagkrav att sortera ut matavfall

Från 2024 är det också lagkrav på att sortera ut matavfall för biologisk behandling, så som rötning eller kompostering.

Matavfallet från Kramfors rötas i biogasanläggningen i Äland utanför Härnösand. Att kunna behandla matavfallet i vår grannkommun innebär en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

Minska matsvinnet för minskade kostnader

Den allra största nyttan för miljön sker dock genom att du minskar mängden matsvinn i hemmet. En minskad mängd matsvinn innebär också minskade kostnader för både matinköp och sophantering för dig som kund. Läs här om hur du kan undvika matsvinn.

Ett projekt med mervärde

I Kramfors har vi valt en lösning för införandet av matavfallsinsamling som är hållbart ur alla hållbarhetsperspektiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi har exempelvis valt att ge våra egna medarbetare tillfälliga ansvarsområden i projektet där de får utvecklas och växa inom nya områden. Vi har också anställt personer via Arbetsförmedlingen som får värdefull arbetslivserfaranhet och en väg in på arbetsmarknaden.

Genom att sköta kärlmontering och utkörning av kärlen i egen regi kan vi också kapa kostnader som annars hade kommit med ett köp av den tjänsten från en extern aktör.

När vi kör ut de nya sopkärlen ger vi Kramforsborna möjligheten att återbruka sina gamla kärl till något annat än sopor, det ger både en miljömässig såväl som ekonomisk vinst till projektet.

Hållbart, helt enkelt!