Informationsbrev

Under de första veckorna i januari sker ett utskick till alla hushåll som har ett eget abonnemang för sophämtning, det gäller såväl fritidshus som permanentboende. Detta gäller inte boende i flerbostadshus.

Brevet skickas ut via Kivra till de som har sin adress registrerad där, för övriga sker utskicket per brev.

Brevets innehåll

I mars 2024 startar matavfallsinsamlingen i Kramfors kommun. Du kommer få ett nytt kärl för att kunna slänga matavfallet separerat från det övriga avfallet. De flesta kommer få ett så kallat tvåfackskärl levererat.
Detta kommer ersätta ditt befintliga sopkärl.

Leveransplan & Viktiga datum

Januari - Vi börjar köra ut kärlen i tätbebyggelse.

1 mars – Första tömning av matavfall för de som fått sitt nya kärl senast 29 februari.

April – Vi börjar köra ut kärl i kommunens landsbygdsdelar.

April - Maj – Vi kör ut bruna matavfallskärl till de som idag delar kärl med flera andra, exempelvis i fritidshusområden (beroende på när snön smälter).

Ditt gamla sopkärl kommer du att få behålla och använda till något annat än sopor. Vill du inte behålla det så erbjuds fri inlämning eller upphämtning. Mer information om det finns längre fram i brevet.

Du behåller samma hämtplats som tidigare efter att du fått ditt nya sopkärl.

All information om matavfallsinsamlingen samt uppdateringar om i vilket område vi levererar kärl just nu, finner du på kramfors.se/matavfall.

Tvåfackskärl 240 liter

Tvåfackskärlet har ett fack för utsorterat matavfall och ett för övrigt avfall, det vill säga det som blir kvar när du sorterat ut förpackningar och matavfall.

Det nya kärlet har en volym på 240 liter fördelat på 96 liter för matavfall och 144 liter för restavfall. Ditt gamla sopkärl har en storlek på 190 liter om du inte ansökt om en annan storlek.

Ditt startkit finns inne i ditt nya kärl

Öppna locket på det nya kärlet för att ta ut ditt startkit innehållandes påshållare, matavfallspåsar och informationsblad. Förvara sedan kärlet i väntan på användning. Du som delar sopkärl med andra får själv hämta ut ditt startkit hos Kom in kundtjänst eller på någon av våra återvinnings- centraler.

Elektronikbox

Du som får ett tvåfackskärl får också en box för småelektronik levererat inuti det nya kärlet. Boxen hänger du ut på sopkärlet när du vill ha den tömd. Information om hur du använder elektronikboxen finner du på kramfors.se/farligt-avfall. Delar du på ett tvåfackskärl med din granne så får du själv hämta ut en extra elektronikbox hos Kom in eller på någon av våra återvinningscentraler.

Detta händer med ditt gamla sopkärl

Vi hoppas du vill behålla ditt gamla sopkärl för att använda det till något annat än sopor. Vad är din bästa idé? Kanske blir den ett pelletsförråd, en regnvattenstunna eller ett ställ till skidor? Idéerna har du säkert själv och vi hoppas att användningsområdena blir många!

När du börjar använda det nya kärlet kommer vi inte att tömma det gamla.

Vill du inte ha kvar ditt gamla kärl kan du lämna in det till någon av våra återvinningscentraler eller anmäla hämtning av kärlet under Grovsopsinsamlingen som utförs hösten 2024.

Du som får ett tvåfackskärl – Så går bytet till

Om du fått kärlet levererat innan 1 mars

  • När du fått det nya tvåfackskärlet drar du undan det och förvarar det fram till dess att sista tömning av det gamla kärlet har utförts. Kom ihåg att plocka ut startkitet och elboxen ur kärlet innan du ställer undan det!
  • När sista tömning av det gamla kärlet har utförts så ställer du undan det. När du gjort detta ska du börja använda ditt nya sopkärl istället.Det nya sopkärlet töms första gången 1 mars.

På sista sidan kan du läsa om hur vet när den sista tömningen av det gamla kärlet utförs.

Om du får kärlet levererat efter 1 mars

  • Får du ditt nya kärl på eller efter 1 mars låter du det gamla kärlet bli tömt av sopbilen en sista gång. Därefter börjar du använda ditt nya tvåfackskärl och ställer undan det gamla.

Kom ihåg att plocka ut startkitet och elboxen ur kärlet innan du börjar använda det!

VIKTIGT

  • Oavsett när du får ditt nya sopkärl så gäller att ditt gamla kärl ska bli tömt innan du börjar använda det nya.
  • Låt det vara regel att det aldrig ska vara sopor både i gammalt och nytt kärl samtidigt.
  • Endast ett kärl ska stå på hämtplatsen på tömningsdagen.

Du som får ett brunt kärl – Då börjar du använda det

Är ni flera hushåll som delar kärl exempelvis i ett fritidshusområde, kommer bruna kärl avsedda för matavfall att ställas ut hos er.

Du som får ett brunt matavfallskärl börjar använda det från och med den 1 mars, oavsett när det levereras till dig. Fortsätt sedan att använda ditt gamla kärl för övrigt restavfall, det vill säga det som blir över när du sorterat ut förpackningar och matavfall. Du som delar sopkärl med andra får själv hämta ut ditt startkit hos Kom in kundtjänst eller på någon av våra återvinningscentraler.

Kanaler för mer information

Kommande information om kärlbyte kommer endast att ske i våra redan befintliga kanaler.

  • SMS-tjänst för driftinformation – Registrera ditt telefonnummer på alla dina fastigheter i kommunen för att få SMS med påminnelse om att byta kärl. Registrering sker vi länk från se/matavfall.

Du som inte har ditt telefonnummer registrerat behöver själv ta reda på när din nästa sophämtning sker. Det kan du göra på kramfors.se/matavfall. Om nästa sophämtning kommer utföras 1 mars eller därefter så är det dags att byta kärl.

  • se/matavfall – På denna sida finner du all information du behöver inför det kommande kärlbytet.
  • Sociala medier – I kommunens officiella kanaler samt i kanalerna för Hållbara Kramfors kommer löpande information ske om kärlbytet samt matavfallsinsamlingen.
  • Kom in kundtjänst – Här kan du hämta ut information i tryckt format för att ta del om hur kärlbytet kommer gå till. Finner du inte den information du söker på webben är det också hit du vänder dig för frågor.

För användbara tips om hur du kan minska dina avfallsmängder, se kramfors.se/minska-avfallet.