Företagsklimat

Nu stärker vi ytterligare samarbetet med näringslivet och arbetar för att nå målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025!

För att stärka Kramfors kommuns företagsklimat startar vi tillsammans med Näringslivsrådet ett långsiktigt arbete för skapa goda förutsättningar för vårt näringsliv att utvecklas och verka i vår kommun. Kort sagt; det ska vara enkelt och smidigt att starta och driva ett företag i vår kommun.

I dialog och samverkan har kommunalråd Malin Svanholm (S) tillsammans med näringslivsrådet, politiker och tjänstemän tagit fram ett antal punkter som vi konsekvent och långsiktigt ska arbeta med för att nå målet. Vi kallar punkterna för "Malins fyra". Se utförlig version under relaterade dokument på denna sida.

1.Tydligt ledarskap för bästa företagsklimat
2.Bästa tänkbara service
3.Bästa samarbete med företagen
4.Bästa dialog med företagen

Målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 blir därmed ett viktigt arbete för hela kommunorganisationen och för att nå ända fram måste vi arbeta nära företagen såväl i dialog, handling som konkreta åtgärder. Hur det kommer att se ut berättar vi om lite längre fram.

Vad är näringslivsrådet?
Näringslivsrådet startades upp hösten 2019 och består numera av representanter från alla företagarorganisationer i kommunen, tillsammans med företrädare för Kramfors kommun. Näringslivsrådets främsta uppgift är att utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt som leder till en attraktiv och livskraftig kommun för medborgare och näringsliv.

Hur mäter vi målet?
För att veta om vi nått målet år 2025 använder vi oss av bl.a. Svenskt Näringsliv ranking, vilket är en vedertagen mätning och som vi förhåller oss till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Susanne Königson
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se