25 mars 2019

Arbetet med infrastrukturlösning
för Skuleberget är igång

Arbetet med en ny liftanläggning vid Skuleberget tar nu fart. Region Västernorrland har beviljat medel till en förstudie, där vi ska utreda hur en ny linbana kan stärka Höga kustens attraktionskraft och ge förslag till hur en finansiering kan se ut.

Ända sedan ägarna till liftanläggningen Docksta Bordtennisklubb (DBTK) beslutade att stänga anläggningen har intentionen varit att hitta en lösning på det hela. Tillsammans med DBTK, Höga kusten destinationsutveckling och det lokala näringslivet bildar Kramfors kommun en arbetsgrupp som ser över vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

– Skuleberget är en dragare för regionen och har stor betydelse ur ett besöksnäringsperspektiv. Många aktörer är måna om att en lösning på infrastrukturen kommer till stånd, inte minst de företagare som verkar i anslutning till berget. Även ortens övriga näringsliv drar nytta av tillströmningen av besökare, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Förstudien ska leda till ny ansökan
I den förstudie som vi nu fått beviljad ingår att utreda områdets utvecklingsmöjligheter i stort, med besöksnäring i fokus. Hur kan Höga kustens attraktionsvärde öka ytterligare genom ny infrastruktur till Skulebergets topp? I förstudien ingår även att se över ägandeform och drift av anläggningen.

Efter genomförd förstudie ska en ny ansökan om medel för genomförande lämnas in. Om allt går som det ska kan arbetet med att bygga liften starta år 2020. Hur lång tid det tar att sätta upp anläggningen beror på ett antal faktorer och är svårt att förutsäga i dagsläget.

Varför renoverar man inte den nuvarande liften?
Docksta BTK fattade beslut om att stänga anläggningen hösten 2018. En utredning gjordes med målsättningen att renovera den befintliga liften.

– Arbetsgruppen jobbade intensivt för att liften skulle komma i gång redan till sommaren. Vi var nära en lösning, men tyvärr sprack den när det visade sig att även fundamenten behövde åtgärdas, säger Tomas Höglund, Docksta BTK.

En upprustning av fundamenten skulle kosta mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Resten av liftsystemet behöver också åtgärdas för cirka 800 000 kronor.

Linbanans bidrar till att stärka varumärket
Kramfors kommuns oppositionsråd Ida Stafrin (C) är vice ordförande i Höga kusten destinationsbolag. Hon ser positivt på det pågående arbetet:

– Skuleberget är en stark symbol för hela Höga kusten. Ett varumärke som vi alla i området är beroende av. På de grunderna hoppas jag att vi tillsammans hittar en kreativ lösning som hjälper oss att leva upp till de förväntningar som varumärket bär med sig.

Även Jerry Engström som driver Friluftsbyn vid Skuleberget är angelägen om en lösning:

– Linbanan har otroligt stor betydelse. Den skapar jobb runt Skuleberget, men finns också med i olika paketresor och bidrar på så vis till att öka reseanledningarna till Höga Kusten, säger Jerry.
– Det känns bra att vi gör allt vi kan för att få en ny anläggning på plats snarast möjligt.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se