03 maj 2021
Näringsliv & arbete

Så går linbanebygget på Skuleberget – film 1

Kramfors kommun ska, tillsammans med lokala aktörer, utveckla Skuleberget till Sveriges bästa friluftsdestination. En av de största och viktigaste satsningarna i Höga Kusten på många år är Skulebergets linbana, som invigs i sommar.

Politikerna i Kramfors kommun har satsat 10,3 miljoner kronor på en infrastruktur och aktiviteter som skapar förutsättningar för att en fortsatt utveckling kan ske. Bakgrunden är att Skuleberget ses som en stor dragare för hela regionen och har stor betydelse ur ett besöksnäringsperspektiv.

Genom fortsatt utveckling stärks konkurrenskraften för hela området där Skuleberget med världsarvet och Skuleskogen blir motor för övrig besöksnäring Västernorrland.

Besöksnäringen är under stark utveckling i Kramfors kommun och påverkar förhoppningsvis även inflyttningssiffrorna framgent. Satsningen väntas generera ytterligare satsningar i området.

Film 1 från linbanebygget
I en serie filmer skildras linbaneprojektet från start till mål. Det här är den första av filmerna. Staffan Östman berättar:

Många lokala underentreprenörer
Huvudentreprenören MND Sverige AB har använt sig av flera underentreprenörer från bygden. Platschef med ansvar för att riva den gamla anläggningen och få den nya på plats, är Vibyggeråbon Jonas Hörnfeldt, Docksta Maskin AB.

Linbanebygget präglas av ”tillsammans”, ”samverkan” och ”samarbete” från start till mål. Under byggtiden har lokala entreprenörer sålt varor och tjänster som gynnat företaget och orten, nya företag har startat upp och det lokala engagemanget och intresset har varit fantastiskt av såväl ortsbefolkning som övriga entreprenörer på orten.

Näringslivet i närområdet och övriga Höga Kusten bedöms få en ökad omsättning om cirka 20 miljoner kronor per år och cirka 20 direkta och indirekta arbetstillfällen.

FAKTA/Skulebergets linbana

Ägare: Kramfors kommun, som även är projektägare till och med 31 mars 2022. Därefter ska den driftas den av upphandlad entreprenör.

Entreprenör: MND Sverige AB med flera lokala underentreprenörer och leverantörer.

Total kostnad: 38 miljoner kronor
Kramfors kommun står för 10,3 miljoner kronor, Region Västernorrland 6,7 miljoner kronor, Docksta BTK 2 miljoner kronor, EU:s strukturpartnerskap i mellersta Norrland 19 miljoner kronor.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.