Alice Nordin.

23 augusti 2022

Alice är ny samordnare för mötesplatser för unga

En centralt belägen fritidsgård ska skapas i Kramfors, för att erbjuda barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid. Alice Nordin, 30, kommer att vara samordningsansvarig för verksamheten och alla fritidsledare.

– Det ska bli väldigt intressant och stimulerande att få vara med och tillsammans med medarbetare och ungdomar bygga upp någonting från grunden, säger Alice.

Hon har god kännedom om Kramfors kommun efter att ha bott en del av uppväxten i Ullånger och är sedan i fjol bosatt i Klockestrand.

– Jag är född i Malmö men flyttade upp till Ullånger med min mamma när jag var sex år, berättar hon.

Titta på förutsättningar och behov

Efter gymnasiet studerade Alice genusvetenskap på Lunds universitet och har därefter bland annat jobbat på HVB–hem för ensamkommande och på en stor fritids– och ungdomsgård i Malmö.

– Min bakgrund gör att jag känner att jag kommer väl förberedd till mitt nya jobb, säger hon. Och jag är glad över att ha fått det här förtroendet.

Det senaste året har hon på distans studerat till hundskötare.

– Jag börjar min nya tjänst idag (tisdag den 23 augusti) och till en början kommer jag att ägna mycket tid åt att sätta mig in i förutsättningar och behov, titta på lokaler och träffa människor.

­– Sedan hoppas jag att vi kan komma i gång med att skapa det som ska bli en attraktiv mötesplats för barn och ungdomar och att låta dem vara med och tycka till om hur det ska fungera. Jag tror på att inflytande ger engagemang och det är viktigt att kunna tilltala alla barn och ungdomar, och kanske extra viktigt att nå de unga som idag saknar meningsfulla fritidsaktiviteter. Alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.

I hennes uppdrag ingår även ansvar för innehåll och genomförande av aktiviteter.

Satsar på barn och unga

Alice Nordin har sin placering hos Samhällsavdelnings Fritid– och kulturenhet.

– I och med att vi anställer en samordnare så tycker jag att Kramfors kommun visar att man vill satsa på barn och unga. Det ungdomarna har framfört i dialoger är att man vill ha en mötesplats i Kramfors och det känns väldigt bra att vi nu kommer att svara upp mot deras önskemål. Både en rolig och utmanande uppgift, säger enhetschefen Patrik Asplund.

Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) säger:

– Nu när Alice börjat sin anställning går startskottet för majoritetens satsning på ungas fritid. Jag har vid flertalet tillfällen fått till mig ungas idéer och önskningar och det känns det som om kan göra verklighet av dem.

– Vi bygger upp en verksamhet för unga som inte bara erbjuder en meningsfull fritid utan gör så att de kan känna att deras röster blir hörda och att de kan vara en del av utvecklingen. Det här både känns bra och kommer att bli bra!

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-800 00
malin.svanholm@kramfors.se

Patrik Asplund
Fritidschef
Tel: 0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se