12 februari 2021

Positivt möte med idrottsföreningarna

På torsdagskvällen bjöd Kramfors kommun in idrottsföreningarna till ett digitalt möte för att höra hur pandemin drabbat föreningarna. Träffen var början på en dialog för ökad samverkan föreningar emellan och höra vilket stöd man önskar.

De områden som diskuterades mest var, ekonomi, rekrytering av aktiva och ledare, samt hur kan vi arbeta för att komma igång efter pandemin.

-Det var ett bra möte med många bra inspel och diskussioner. Detta tror jag kommer mynna ut i en fortsatt bra dialog och ett samarbete. Detta är nödvändigt för att föreningslivet ska kunna fortsätta bidra till bra folkhälsa och en meningsfull sysselsättning framför allt för våra barn och ungdomar, säger Patrik Asplund fritidschef.

Mötet beslutade att vi kommer ses om två månader igen och då fortsätta diskutera frågor som dels kommit upp på detta möte men även nya frågor som föreningarna vill lyfta.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Frågor kring nyheten?

Linnea Nilsson
Samordnare
Tel: 0612-803 25
linnea.nilsson@kramfors.se