Riktlinje för upphandling

Riktlinjen beskriver ramarna för kommunens upphandlingar och uppföljning och gäller för hela kommunkoncernen. Den är ett komplement till lagstiftning och andra interna och externa styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att:

  • Upphandlingar följer lagstiftningen samt kommunens ställningstagande för miljöhänsyn, sociala och etiska krav samt arbetskraftsvillkor.
  • Varor, tjänster och entreprenader upphandlas med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt LOU för att uppnå den goda affären.
  • Samtliga medarbetare som sköter inköp eller upphandling beaktar gällande lagstiftning.

Du hittar riktlinjen under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Belgin Fuchs

Kontakt

Kontakt
kommun@kramfors.se

Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors