Skateboardparken

Skateboardparken är öppen för alla under sommarmånaderna. Parken finns vid norra utfarten från Kramfors centrum, bredvid OKQ8-macken. I parken finns sex ramper i olika storlekar och rails.

Parkregler

  • Barn under 10 år får vistas i skateboardparken endast i vuxet sällskap
  • Hjälm och skydd är obligatoriska upp till 15 år
  • All användning av tobak, alkohol och droger är förbjuden
  • All skadegörelse anmäls och innebär ersättningsskyldighet
  • Ändringar och egna rampkonstruktioner är inte tillåtna
  • Vaxning är förbjuden
  • All åkning sker på egen risk
  • Inga fordon får finnas inne på området

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se