FAQ Matavfallsinsamling

Måste jag byta sopkärl trots att jag komposterar?

Ja. Det är lagkrav på att matavfall ska sorteras ut och samlas in för biologisk behandling. Sett ur ett helhetsperspektiv är det bäst att vi byter ut till samma typ av sopkärl för samtliga villahushåll, oavsett om du komposterar ditt matavfall eller ej.

När kommer mitt nya sopkärl?

Sopkärlen ställs ut succesivt under vår och försommar. Vi har inte någon exakt tidsplan utan meddelar på hemsidan samt i sociala kanaler var vi levererar för tillfället.

Jag äger ett fritidshus men är inte på plats för att ta emot det nya sopkärlet, hur blir det då?

Vi ställer kärlet vid din fastighet i den mån vägen är framkomlig och körbar. Låt gärna en granne ha koll på om ditt kärl behöver dras undan. På kramfors.se/matavfall ser du i vilket område vi levererar just nu och om det är hos dig vi ställer ut för tillfället.

Det kommer inte att räcka med ett sopkärl, hur blir det då?

De allra flesta klarar sig med ett 240 liters sopkärl då förpackningarna sorterats ut och lämnats på en återvinningsstation. Anser du att du ändå inte får plats så beställer du ytterligare ett tvåfackskärl via vår e-tjänst, den hittar du här. Länk till annan webbplats.

Jag behöver låsa mitt sopkärl, är det möjligt?

Vi har noga utrett möjligheten till att förmontera lås på dessa kärl och kommit till slutsatsen att det inte är möjligt. Vi kommer inom kort att lägga ut instruktion på hur du själv kan montera en låsanordning på kärlet.

Varför finns det bara en storlek på kärlen?

Dessa tvåfackskärl tillverkas endast i denna storlek och vi ser att detta kärl fyller det behov som finns för utsortering av rest- och matavfall. Anledningen till varför det endast erbjuds en modell på kärl till villahushåll är för att det är det bästa ur ett helhetsperspektiv där vi slipper lagra och administrera flera olika typer av kärl och kärlbyten.

Mitt abonnemang är vilande, kommer jag också få ett sopkärl?

Nej. Vilande abonnemang tilldelas inte något nytt sopkärl. Det levereras vid den händelse att abonnemanget ställs på igen.

Vad gäller för verksamheter utan bemanning?

Dessa platser innefattar exempelvis fotbollsplaner, badplatser, grillplatser och andra publika platser som ofta drivs av föreningar. Där behöver ingen matavfallsinsamling ske och vi kommer därmed inte ställa ut något kärl för detta. Önskar ni ändå ha ett kärl för matavfall så kontaktar ni Kom in kundtjänst.

Vi har ett flerbostadshus och en verksamhet och kommer inte klara oss med tilldelat kärl

Använd vår e-tjäns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.t för att ändra i ditt abonnemang eller ta kontakt med Kom in för att bli hänvisad rätt i denna fråga.