Ditt nya kärl

Det nya sopkärlet som levereras till alla en- och tvåfamiljshus som idag har ett 130, 190 eller 370 liters kärl är ett så kallat tvåfackskärl. Kärlet har ett fack för utsorterat matavfall och ett för övrigt restavfall, det vill säga det som blir kvar när du sorterat ut förpackningar och matavfall.

Du som delar kärl med någon annan

Delar du kärl med någon annan så är det personen som står för abonnemanget som kommer få det nya tvåfackskärlet levererat. Om du idag lämnar sopor på en gemensam uppsamlingsplats, så kommer ert 660 liters kärl kompletteras med ett brunt kärl för matavfall. Förpackningar sorterar du som vanligt vid en återvinnignsstation.

Kärlstorlek

Det nya kärlet har en volym på 240 liter fördelat på 96 liter för matavfall och 144 liter för restavfall (40/60).
Ditt gamla sopkärl har en storlek på 190 liter om du inte ansökt om en annan storlek.
Även du som idag har ett 130 eller ett 370 liters kärl kommer att tilldelas ett tvåfackskärl på 240 liter.

Storleksjämförelse av kärl

Gamla kärlet: bredd 58, djup 71, höjd 108
Tvådelade kärlet: bredd 58, djup 73, höjd 108. Vikten är 13-14 kg.

Beställning av fler kärl

Fler kärl kan beställas via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tork- och infrysningshylla

I facket för matavfall finns en utfällbar liten hylla, den kallar vi för "tork- och infrysningshylla". Använd den med fördel både sommar och vinter genom att placera din stängda matavfallspåse där i något dygn. När du kommer ut nästa gång lägger du ner den gamla påsen i botten på kärlet och placerar den nya påsen på hyllan. Fördelen med denna hantering är att avfallet i påsen på vintern fryser ihop och motverkar en frusen klump i botten av kärlet. På sommaren har det fördelen av att avfallet luftas ordentligt.

Startkit

Med ditt nya tvåfackskärl levererar vi också ett startkit för matavfall inuti kärlet. När du har fått det nya kärlet plockar du ut startkittet och stänger kärlet igen fram tills dess att det ska börja användas. Varje kärl innehåller ett startkit, vilket betyder att du som delar kärl med andra får hämta ut ytterligare ett startkit på någon av våra återvinningscentraler eller på Kom in kundtjänst. I de bruna matavfallskärlen kommer ina startkit att delas ut. Du som blir tilldelad ett matavfallskärl får därför också vända dig till Kom in eller en återvinningscentral.

Matavfallspåsar kan du också hämta i alla matbutiker runt om i kommunen.


Grön plasthållare med en brun papperspåse som används för matavfallsinsamling

Påshållare

Påshållaren använder du för att placera matavfallspåsen i. Påshållaren ser till att påsen luftas och inte går sönder. Placerar du däremot matavfallspåsen i en hink eller annan form av tät behållare eller påse så stannar fukten kvar, vilket gör att påsen går sönder.

Matavfallspåsar

Startkittet innehåller en bunt papperspåsar á 80 st. Dessa beräknas räcka ett halvår för typhushållet. Nya påsar hämtar du på alla matbutiker i kommunen.

Illustration av en svart plastlåda med röda lock, ska användas till insamling av elektronik

Elektronikbox

Till tvåfackskärlet hör också en box avsedd för elektronikavfall. Batterier, glödlampor samt småelektronik och sladdar läggs i denna box som sedan hängs på sopkärlet när behov av tömning uppstår. Hämtningen av innehållet i boxen ingår i avgiften för tvåfackskärlet.

Tillverkningen samt leveransen av dessa boxar är försenad och leverantören San Sac kommer ombesörja utdelning av dessa med början vecka 21.

Vill du komma i kontakt med San Sac?

info@sansac.se

Telefon 013-130420

Så får du hämtning av elektronik

Elektronikboxen hämtas inte på några fasta turer utan den töms vid behov. Du signalerar att tömning behövs genom att hänga ut boxen på ditt sopkärl. Var noga med att inte hänga ut boxen förrän minst halva fyllnadsgraden är uppnådd i minst ett av facken.

Låsanordning

De nya tvåfackskärlen kan inte förses med ett trekantslås av samma modell som de tidigare sopkärlen. Vi har noga utrett möjligheten till att förmontera lås på dessa kärl och kommit till slutsatsen att det inte är möjligt. Du kan själv förse ditt kärl med ett lås som låses upp inför tömning. Instruktioner på förslag till montering av lås finns i denna PDF. Pdf, 727.3 kB, öppnas i nytt fönster.
När lås har monterats på kärlet är du själv ansvarig för att låsa upp och avlägsna kedjan när det är dags för sophämtning.

All montering sker på egen risk och bekostnad.

Ni som är del av en samfällighet och har trekantslås på era större kärl kommer att kunna behålla dessa även efter förändringen. De nya matavfallskärlen som placeras ut på dessa platser kommer också att kunna förses med trekantslås och samma trekantsnyckel används för att öppna dessa.