Tidsplanering och utställning av kärl

Vecka 2 2024

Vi påbörjar utställningen av de nya tvåfackskärlen hos kunder i en- och tvåfamiljshus samt de verksamheter som har mindre sopkärl än 660 liter. Detta arbete kommer pågå fram till och med juni 2024. Var vi levererar just nu kan du se på första sidan.

1 mars 2024

Första tömning av de nya tvåfackskärlen. Får du ditt nya kärl efter detta datum flyttar du över eventuella påsar från det gamla kärlet till det nya och låter därmed det nya tvåfackskärlet tömmas vid nästa sophämtningstillfälle.

1 maj 2024

Start på perioden för årets fritidshushämtning. Har du abonnemang för detta men INTE har fått ditt nya kärl levererat så ber vi dig ha överseende med detta. Ditt kärl kommer inom kort och du kan använda ditt gamla kärl tills dess att det nya är levererat. För dig som har fritidshus i en samfällighet kommer bruna kärl att placeras ut för matavfall.

Hösten 2024

Flerbostadshus och verksamheter med 660 liters kärl får sina matavfallskärl och ansluter till matavfallsinsamlingen.

 

Placering av det nya kärlet

Det nya kärlet kommer i den mån det är möjligt att placeras vid ditt hus. I de fall vi bedömer att vi inte tar oss hela vägen fram med vår lastbil kommer kärlet att placeras vid din hämtplats för sopor och du ansvarar för att dra undan det från platsen till dess att kärlet ska börja användas.

Fritidshus

Du som inte vistas vid din fastighet permanent och själv inte har möjlighet att dra undan det nya kärlet när det levereras ombeds att själv ombesörja för att en granne eller annan bekant kan ta undan ditt kärl.