Flygbild över Bollsta sågverk, SCA Wood

Näringslivsstruktur

Historik

Storskalig processindustri, sågar, papper och pappersmassa har under lång tid varit basen i Kramfors näringsliv. Från mitten av 1800-talet och långt in på 1900-talet var Ådalen ett av landets hetaste industriområden, med massor av verksamheter längs Ångermanälven. Sedan 1960-talet har en kraftig strukturomvandling skett inom denna sektor och en koncentration har skett till ett fåtal stora anläggningar.

Trender

Sedan början på 1970-talet har mindre företag, speciellt inom tillverkningsindustrin, intagit en allt starkare position i näringslivsstrukturen. Men även försäkringsbolaget Folksam har sedan sin etablering i Frånö 1990 vuxit och är idag en av kommunens största arbetsgivare.

Besöksnäringen, där Kramfors kommun är en del av Höga Kusten Destinationsutveckling och tre fjärdedelar av världsarvsområdet Höga Kusten ligger i kommunen, spelar en allt viktigare roll i näringslivsstrukturen. Här finns stor potential till utveckling.

Större företag och arbetsgivare:


Skog, trä och papper

 • Mondi Dynäs, massa och kraftpapper
 • SCA Timber Bollstabruk, sågverk

Verkstad och tillverkning

 • Nordhydraulic, tillverkning av hydraulventiler
 • Elpress, tillverkning av elkomponenter
 • AQ Group, tillverkning av kablage och precisionsdetaljer

Tjänstesektorn

 • Folksam, rikstäckande kundservice
 • Räddningsverkets skola på Sandö

Besöksnäringen

 • High Coast Distillery i Sörviken, ett av världens nordligaste whiskydestillerier.
 • Mannaminne i Häggvik, ett levande kultur- och museiområde bestående av byggnader från världens alla hörn.
 • Högakustenbron, hängbron över Ångermanälven som är ett av Sveriges högsta och mest fotograferade byggnadsverk med en höjd på 180 meter ovan vattenytan. Intill norra brofästet finns Hotell Höga Kusten.
 • Skuleberget i Vibyggerå, som sedan 1969 är naturreservat. På bergets topp har världens högsta kustlinje, 286 m över havsytan, uppmätts.
 • Skuleskogens nationalpark, som ligger både i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.
 • Högakustenleden och Världsarvsleden, två populära vandringsleder i världsarvet Höga Kusten.
 • Norrfällsviken, ett 350 år gammalt fiskeläge som är ett av Höga Kustens största besöksmål. Här finns både restauranger, campingplats och golfbana.
 • Bönhamn och Barsta, fiskelägen i Nordingrå med restauranger, och färjetrafik till Högbondens fyr (Sveriges högsta) med vandrarhem.

Dessutom finns ett stort antal mindre och medelstora företag inom olika branscher exempelvis:

 • Trämanufaktur
 • Mekanisk verkstad
 • Livsmedelsproducenter
 • Elmanufaktur, elektronik
 • Bygg/anläggning
 • Jordbruk
 • Skogsbruk

Övrigt
Näringslivet är geografiskt spritt. Kramfors kommun har utöver centralorten ett flertal strategiska tätorter, alla med någon form av industriell verksamhet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Andreas Telhammer
Tel: 0612-800 80
andreas.telhammer@
kramfors.se