Företagarföreningar

I Kramfors kommun finns det ett flertal föreningar och nätverk som tar till vara företagarnas intressen. Ta gärna kontakt med respektive förening för att få mer information om deras verksamhet.

Företagarna i Kramfors
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav ca 55 000 direktanslutna medlemmar och ca 15 000 via branschförbund. Företagarna i Kramfors är en av 260 lokalföreningar och har medlemmar från olika branscher.
www.foretagarna.se Länk till annan webbplats.
Box 77, 872 22 Kramfors

Kristina Wallin-Nylén (ordförande)
kristina@kwnholding.se
Tfn. 070-552 04 58


Småföretagarna Kramfors
Småföretagarna i Kramfors ingår i Hantverkarna, en nationell näringslivsorganisation för hanverksföretag och hantverksföreningar.
www.hantverkarna.se Länk till annan webbplats.
Järnvägsgatan 38, 872 34 Kramfors

Arnold Sundström (ordförande)
margit@sundstromsbil.se
Tfn. 070-341 82 98


Futura - Föreningen för företagande kvinnor i Kramfors
Föreningen Futura ska främja näringslivsklimat och tillväxt i Kramfors kommun i allmänhet och i synnerhet stärka kvinnors företagande. Föreningen är öppen för företagande kvinnor, kvinnor i ledande position i företag eller kvinnor som är på väg att ta över ett företag.
www.futurakramfors.se Länk till annan webbplats.

Ann-Christin Larsson (ordförande)
annlar14@gmail.com
Tfn. 070-559 32 45


Kramfors Handel
Kramfors Handel är en ideell förening med medlemmar i hela kommunen, som bland annat främjar lokal handel.
www.kramforshandel.se Länk till annan webbplats.

Frida Larsson
info@kramforshandel.se
Tfn. 070 402 29 45

c/o Krambo Bostads AB, Ringvägen 7, 872 30 Kramfors
Per Eriksson (ordförande)
per.eriksson@krambo.se
Tfn. 070 676 26 90


Höga Kusten Turism
Höga Kusten Turism arbetar med sälj- och marknadsföring av destinationen Höga Kusten.
https://hkt.hogakusten.com Länk till annan webbplats.
Torbjörn Ullsten (ordförande)

Anna Hellgren (VD)
anna@hogakusten.com
Tfn. 070-517 50 53


Ullånger Företagarförening
Åke Söderberg (ordförande)
ake@skidsta.se
Tfn. 070 311 49 56


Nordingrå Intresse- & Företagarförening
www.nordingra.nu Länk till annan webbplats.
Örjan Löf (ordförande)
orjan.lof@telia.com
Tfn. 070 373 15 00


Nylands Föreningsråd

Tingshusgatan 6, 873 71 Nyland
Fredrik Högberg
fredrik@tingshusetmusik.se
Tfn. 076 760 88 08


Nylands Engagerade i samarbete med Handel och Industri

Bäckvägen 10, 873 71 Nyland
Miriam Sundström
nylandsengagerade@hotmail.se
Tfn. 070 231 13 33


Vibyggerå Byalag (inkl företagarförening)
Hans-Erik Näslund
hackenes@hotmail.com
Tfn. 070 560 21 17


Näringslivsrådet
För att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan oss som kommunorganisation och näringslivet har ett näringslivsråd bildats. Mer information finns under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Telhammer
Tel: 0612-800 80
andreas.telhammer@
kramfors.se