Kontaktvägar för företagare

För att underlätta för dig som företagare har vi samlat länkar till olika organisationer som erbjuder information och stöd till näringslivet.

ALMI Företagspartner Mitt
Länk till annan webbplats.
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

BizMaker Länk till annan webbplats.
BizMaker finns för att stötta dig på resan - från affärsidé till lönsamt företag.

Bolagsverket Länk till annan webbplats.
Information om företagsregistrering mm.

Business Sweden Länk till annan webbplats.
Business Sweden hjälper svenska företag att växa internationellt.

Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrland Länk till annan webbplats.
Informerar, rådgiver och utbildar om kooperativt och socialt företagande i Västernorrlands län.

Enterprise Europe Network Länk till annan webbplats.
Hjälper dig att hitta affärskontakter främst i Europa. De har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med andra offentliga och privata aktörer.

Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats.
Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning för både små och stora affärer i de flesta av världens länder.

Handelskammaren Länk till annan webbplats.
Har ett brett utbud av tjänster såsom att vara en betrodd tredje part i affärssammanhang eller att agera medlare vid skiljeförfaranden. De hjälper också till med handelsdokument.

High Coast Invest Länk till annan webbplats.
Jobbar med investeringsfrämjande insatser för Västernorrland. Som en lokal partner till Business Sweden är syftet att locka utländska investeringar till vår region.

Kommerskollegium Länk till annan webbplats.
Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Konkurrensverket Länk till annan webbplats.
Konkurrensverket är den myndighet som verkar för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet.

Länsstyrelsen Västernorrland
Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som utgör en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

NyföretagarCentrum Länk till annan webbplats.
NyföretagarCentrum Kramfors ger dig som är nyföretagare – du som antingen funderar på att starta eget företag eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning.

PRV Länk till annan webbplats.
Patent- och registreringsverket.

Region Västernorrland Länk till annan webbplats.
Företagsstöd till investeringar och satsningar till företag för utveckling av sina verksamheter.

Skatteverket
Länk till annan webbplats.
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska Socialfonden och Europeiska Integrationsfonden i Sverige.

Tillväxtverket
Länk till annan webbplats.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tullverket Länk till annan webbplats.

Import- och exportbestämmelser, tulldeklarationer, taxor mm.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.
Informationer och tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket finns samlade på sidan.

Vinnova Länk till annan webbplats.
Verket för innovationssystem.

Svar på vanliga frågor som inkommer till kommunen finns under relaterade länkar på denna sida. Det kan handla om barn & utbildning, bygga, bo & miljö, information & kommunikation, kultur & fritid, näringsliv & arbete samt stöd & omsorg.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Företagsservice
Tel: 0612-800 00
foretagsservice@kramfors.se