Medel för samhälls- och ortsutveckling

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som lockar människor att leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, vill Kramfors kommun ge förutsättningar för alla samhällen runtomkring i kommunen att utvecklas, gärna i samverkan och som gynnar hela Kramfors kommun.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper, organisationer etcetera som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors kommuns framtida utveckling. Organisationen som söker ska ha ett aktivt organisationsnummer.

Under 2024 är 1 000 000 kronor sökbara för detta ändamål. Det finns möjlighet att ansöka vid två tillfällen antingen senast den sista februari eller den sista augusti. Beslut tas i april respektive oktober.

Kramfors kommuns satsning på medel för samhälls- och ortsutveckling kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering.

Innan du ansöker läs gärna riktlinjen för samhälls- och ortsutveckling. Denna finns under Relaterade dokument.

Ansökan om medel och slutredovisning av projekt sker via e-tjänst. Dessa hittar du under Relaterade e-tjänster.

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-80 818
andreas.gylling@kramfors.se