Hur du lämnar in anbud

Kramfors kommuns upphandlingar publiceras på www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där upphandlingsdokument hämtas. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till er som vill lämna anbud.

Kommunen arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare. Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet.

e-Avrop

Kommunen använder ett elektroniskt upphandlingssystem (e-Avrop). Systemet är webbaserat och användas för att tillhandahålla upphandlingsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut. Du kan prenumerera på upphandlingar via en CPV-kod i e-Avrop eller andra upphandlingssystem.

Som anbudsgivare kan man alltid vända sig till systemleverantören (som anges i samband med upphandlingen) för hjälp med inloggning.

Det är viktigt att registrera sig för att inte missa de kompletteringar och förtydliganden som kan göras under anbudstiden.

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

 • Gå igenom upphandlingsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsunderlaget under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumentet.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet .
 • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsunderlaget och se till att ni uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i e-Avrop.
 • Vägledning genom hela upphandlingsprocessen

Upphandlingsmyndigheten är den myndighet som hjälper till med information  till leverantörer och myndigheter. Där kan du hitta mycket värdefull information.

Uppdaterad: Sidansvarig: Belgin Fuchs

Kontakt

Kontakt
Upphandlingsenheten
kommun@kramfors.se

Tel. 0612-800 00

Upphandlare
Anita Åberg

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors