Att lämna anbud

Kommunen arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare.

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.

e-Avrop

Kramfors kommuns upphandlingar publiceras på e-Avrop, ett webbaserat, elektroniskt upphandlingssystem. Under upphandlingsprocessen kommunicerar vi via e-Avrop och det är där du hämtar upphandlingsdokumentet.

Vi svarar på frågor, tar in anbud och meddelar tilldelningsbeslut via systemet. Det är därför viktigt att du registrerar dig för att ta del av de kompletteringar och förtydliganden som kan komma under anbudstiden.

Du kan också prenumerera på en CPV-kod (Common Procurement Vocabulary) via e-Avrop eller andra upphandlingssystem, så att du blir alltid informerad när det annonseras en ny upphandling.

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

  • Gå igenom upphandlingsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
  • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen.
  • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
  • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsunderlaget under anbudstiden.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumentet.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet .
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsunderlaget och se till att du uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för dig.
  • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat.
  • Se till att anbudet registreras i e-Avrop.

Som anbudsgivare kan du alltid vända dig till systemleverantören för råd och stöd om användning av systemet.

Sist men inte minst vill vi tipsa om Upphandlingsmyndighetens webbsida där du hittar värdefulla information för båda leverantörer och myndigheter. Titta under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Belgin Fuchs

Kontakt

Kontakt
kommun@kramfors.se

Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors