Utsikt över Dockstafjärden. Foto: Helena Mähler

Världsarvet Höga Kusten

Yosemite, pyramiderna, Baikalsjön, Venedig… Höga Kusten befinner sig inte direkt i något dåligt sammanhang när man granskar Unescos världsarvslista. Här får du lite grundläggande fakta om vår unika område.

Varför är Höga Kusten ett världsarv?

Orsaken till världsarvsutnämningen, som kom år 2000, har med områdets unika landhöjningsgeologi att göra. Inte på någon annan plats på jorden har den totala landhöjningen varit lika stor. Den relativa landhöjningen uppgår till 286 meter över nuvarande havsyta.

En jämförelse med alla landhöjningsområden i världen efter senaste istiden visar att det enda jämförbara området ligger i Hudson Bay i Kanada där motsvarande värde är 272 meter.

Var ligger Höga Kusten?

Världsarvet Höga kusten ligger på södra Norrlands ostkust i kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik. Tidigare kallades området Ångermanlands brantkust.

Sedan finns även besöksdestinationen Höga Kusten, som omfattar de fyra kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå.

Hur stor yta omfattar världsarvsområdet?

Världsarvet Höga Kusten är 1 400 km² stort, 800 km² är havsområde. Skärgården består av cirka 70 öar.

Vandring i Höga kusten. Foto: Fredrik Lewander

Varifrån kommer “höga” i Höga Kusten?

Att Höga Kusten är ”hög” beror på den mosaik av bergarter och det stora antalet sprickor och förkastningar som finns i området. De olika bergarterna är i varierande grad känsliga för vittring, erosion och inlandsisens nötning. Eftersom dessa processer pågått i cirka 1,6 miljarder år är höjdvariationerna i landskapet stora.

Ingår även Kvarken i världsarvsområdet?

Ja, världsarvet utökades i juli 2006 med Kvarkens finska skärgård. Den flacka skärgården bildar tillsammans med den branta Höga Kusten ett komplett exempel på hur landhöjningen formar landskapet och påverkar de biologiska processerna.

Hur märks landhöjningen idag?

Numera är landhöjningen cirka åtta millimeter per år. Det innebär att havsfjärdar än idag smalnar av och på sikt kommer att snöras av till sjöar. Vågsfjärden i Nordingrå är ett exempel på en havsvik som förvandlats till insjö.

Andra spännande bevis på landhöjningen är klapperfält, kalottberg, sprickbildningar och grottor. Världens högst belägna klapperfält finns på berget Högklinten i Nordingrå.

Klapperfält på Högklinten i Mjällom.

Hur länge har området varit bebott?

Ett stort antal fynd visar att Ångermanland befolkades redan under stenåldern. Det var kusten och de nedre ådalarna som först togs i besittning. Längs kusten finns mer än 700 kända rösen från bronsåldern, bland annat fornborgen på Rödklitten i Nordingrå. Vid Gene i Örnsköldsviks kommun har man funnit Sveriges hittills nordligaste järnåldersboplats med bland annat långhus och smedja.

Finns andra skyddade områden än nationalparken?

Inom världsarvsområdet finns många natur- och kulturreservat. Det är områden som bedöms vara extra värdefulla att vårda och skydda mot exploatering och andra ingrepp.

Varför ska man besöka Höga Kusten?

Antalet smultronställen är näst intill oändliga. Höga Kusten erbjuder helt enkelt natur, kultur, utsikt, lugn och ro, men är också perfekt för dig som är ute efter strapatser och äventyr.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se