Så här går bytet till

VIKTIGT

  • Oavsett när du får ditt nya sopkärl så gäller att ditt gamla kärl ska bli tömt innan du börjar använda det nya.
  • Låt det vara regel att det aldrig ska vara sopor både i gammalt och nytt kärl samtidigt.
  • Endast ett kärl ska stå på hämtplatsen på tömningsdagen.
Vinterbild, kvinna med svart lång täckkappa drar undan ett svart sopkärl som står bredvid det gröna sopkärlet

När du fått det nya tvåfackskärlet drar du undan det och förvarar det fram till dess att sista tömning av det gamla kärlet har utförts.

Här kan du se hur bytet går till, varför vi ska samla in matavfall och vad det bidrar till.