Kompost, hämtningsintervall & extra kärl

Vi tror och hoppas att du med en bra rutin för källsortering och utsortering av matavfall kommer klara dig med det 240 liter stora tvåfackskärl du har blivit tilldelad. Plockanalyser utförda i Kramfors visar att typhushållet har 15 kilo avfall i sin tunna vid varje tömning och att av det består nästan 25% av förpackningsmaterial som ska sorteras ut vid en återvinningsstation. Det finns alltså gott om utrymme att minska sina avfallsmängder för de allra flesta.

Som riktmärke för att räkna på sitt behov av avfallsutrymme så finns schablonmängder framtagna från Avfall Sverige. Dessa visar på hur stora volymer restavfall + matavfall som beräknas vid hushåll med olika avfallsmängder. Exemplet gäller vid hämtning var 14:e dag för hushåll i flerbostadshus med fastighetsnära insamling för förpackningar och returpapper men kan anses vara representativa även för villahushåll vid utsortering av förpackningsmaterial.

Liten: 90-110 liter

Normal: 100-120 liter

Hög: 130-160 liter

Det nya tvåfackskärlet har en volym på 240 liter fördelat på 96 liter för matavfall och 144 liter för restavfall (40/60) vilet betyder att ävenden med höga avfallsmängder bör klara sina behov med detta kärl.

Extra utrymmesbehov

Vi är medvetna om att det kan finnas tider i livet då utrymmet för restavfall behöver utökas utöver detta, och därför kan du precis som tidigare beställa extra utrymme och du kommer att få ytterligare ett tvåfackskärl levererat till dig mot en extra kostnad.

Beställning av ytterligare ett tvåfackskärl gör du i e-tjänsten "sopkärl, byte och anmälan" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Denna beställning behöver du göra efter att det nya kärlet är utställt och ditt gamla är taget ur bruk.

För personer med hemtjänst och behov av stora mängder engångsartiklar i samband med detta kan man i undantagsfall bli beviljad användning av fler kärl. Ta kontakt med Kom in kundtjänst för information om detta.

De gamla kärlen på 190 liter kommer att tas ur bruk i samband med att matavfallsinsamlingen införs.

Hemkompostering och litet utrymmesbehov

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har anmält det till kommunen kan fortsätta med detta precis som vanligt. Eftersom kompostering är en biologisk behandling så faller detta inom ramen för vad som är en godkänd hantering efter regeringsbeslutet.

Alla en- och tvåfamiljshus kommer att få ett tvådelat kärl och det gäller även dig som hemkomposterar ditt matavfall. De gånger facket för matavfall är tomt så betalar du ingen viktavgift för detta. Om du har hämtning varannan vecka kan du använda facket för matavfall vid behov.

De gamla kärlen på 130 liter kommer att tas ur bruk i samband med att matavfallsinsamlingen införs och du kommer att tilldelas ett 240 liters tvåfackskärl.

Ansökan för att få din kompost beviljad finner du i e-tjänsten "Kompostera hushållsavfall". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reducerad hämtavgift vid förlängt hämtningsintervall

Den som enligt beslut i Miljö- och byggnämnden medgivits förlängt hämtningsintervall får betala en reducerad hämtavgift enligt följande:

  • 75% av hämtavgiften betalas vid hämtning var fjärde, var sjätte och var åttonde vecka.
    Hämtavgiften för ett tvåfackskärl blir då 680 kronor istället för 906 kronor per år.

  • 60% av hämtavgiften betalas vid hämtning en gång per kvartal.
    Hämtavgiften för ett tvåfackskärl blir då 544 kronor istället för 906 kronor per år

Förlängt hämtningsintervall

Du som har beviljats förlängt hämtningsintervall kommer att behålla detta intervall även efter den 1 mars.

Önskar du ansöka om förlängt hämtningsintervall så gör du det via e-tjänsten "Sophämtning - ansökan om förlängd intervall". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.