Förmåner

Förmåner för dig som anställd

Fler semesterdagar

Du kan byta ut ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar inom vår kommun. Det gäller både för dig som är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning enligt särskilda bestämmelser.

  • Du som är under 40 år och har 25 dagars semester får fem extra semesterdagar.
  • Du som är äldre än 40 år och har 31 eller 32 dagars semester får sex extra semesterdagar.

Friskvårdsbidrag

Alla tillsvidareanställda medarbetare får ett friskvårdsbidrag som motsvarar upp till 1 400 kronor per år.

Studiestöd

Genom att införa ett studiestöd vill Kramfors kommun uppmuntra sina medarbetare att vidareutbilda sig för att möta kommunens kompetensförsörjnings­behov men också höja utbildningsnivån.

Studiestödet finns som:

  • Studiestöd för bristyrken
  • Studiestöd för fritidsstudier

AFA försäkringar

Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtalade försäkringarna och har i och med det ett försäkringsskydd hos oss.

Nedan är de försäkringsförmåner du omfattas av som anställd hos oss:

AGS-KL

  • Är en försäkringsförmån som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan och kan tidigast lämnas från dag 91 i sjukperioden.

Särskild AGS-KL förmån

  • Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan om att de slutar betala sjukpenning till dig därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden kan du ha rätt till ersättning från AFA försäkringar.

Arbetsskadeförsäkring

  • AFA försäkringar kan betala ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande som kan uppkomma vid en arbetsskada. De kan lämna ersättning vid olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom.


Uppdaterad: Sidansvarig: Hilma Törnqvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se

Försäkringsinformation
Tel: 0612-801 60, 0612-808 22