Jobba som chef

Som chef är man en nyckelperson för att driva och utveckla verksamheten mot givna mål. Bra och kompetenta chefer som är goda ledare är viktigt för alla verksamheter, så även för Kramfors kommun. Att ständigt utveckla chefskapet är en viktig strategisk fråga för att Kramfors kommun ska kunna erbjuda medarbetarna goda förutsättningar att göra ett bra arbete.

Uppdraget som chef utgår ifrån kommunens...

  • vision
  • värdegrund
  • styrdokument såsom program, planer/riktlinjer, tjänsteföreskrifter och rutiner
  • riktlinje för delegation och verkställighetsbeslut
  • lagar och föreskrifter inom området

Uppdaterad: Sidansvarig: Hilma Törnqvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se