Sveriges viktigaste jobb

Över en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Med satsningen "Sveriges viktigaste jobb" vill vi lyfta fram och informera om alla viktiga och intressanta jobb som finns i kommuner och landsting. Jobb som gör skillnad.

Engagerade medarbetare

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor. Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är betydligt sämre i kommuner och landsting.

Utmaningarna

Välfärdssektorn – både kommuner och landsting och privata vårdgivare – ska rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärden. Det rör sig om allt från lärare, undersköterskor, socialsekreterare och ingenjörer till, ekonomer och samhällsplanerare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när nya generationer kommer in på arbetsmarknaden, de har sannolikt andra förväntningar än de som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta unga på deras arenor och presentera bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter för den framtida arbetskraften.

Uppdaterad: Sidansvarig: Hilma Törnqvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se