Barn_Kvinnor

Vår personalpolitik

Som medarbetare inom Kramfors kommun är du med och skapar välfärden och ett fungerande samhälle för alla som bor och vistas i kommunen.

Vår kommun har nyligen antagit ett nytt personalpolitiskt program med syfte att vara vägledande för hur vi gemensamt ska jobba i kommunen. Programmet innehåller områden som är viktiga för jobbet och som alla har stor betydelse för hur kommunens medarbetare trivs och har det på sina arbetsplatser.

”Kommunens medarbetare är vår främsta resurs och en avgörande faktor för att nå kommunens mål och skapa värde för Kramforsbon” – säger Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande, som i fullmäktige varit med och fattat beslut om programmet.

Ur vårt personalpolitiska program

Kramfors kommun strävar efter en enkel och tydlig modell för styrning, baserad på tillit och förtroende. En kommun där våra medarbetare som dagligen möter medborgare och brukare har en stor insikt i hur verksamheten kan skötas på ett bra sätt.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på delaktighet och engagerade medarbetare som är stolta över sina uppdrag, med samhällsansvar och som är professionella i sin yrkesutövning.

Med kommunens vision i sikte ser vi möjligheter även när vi möter utmaningar och hinder längs vägen ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela vår kommun”.

Välkommen att ta del av det nya personalpolitiska programmet i sin helhet under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linda Svedin

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se