Vanliga frågor

Barn och utbildning

Fråga: Vad kostar en plats inom barnomsorgen?
Svar: Information om avgifter och möjlighet att räkna ut din avgift hittar du här.

Fråga: Finns det friskolor i Kramfors?
Svar: Ja, i Docksta finns en friskola. Sedan finns ett Föräldrakooperativet Järnstagården i Nordingrå med förskola och fritidshem.

Fråga: Vad är det för skolmat idag?
Svar: Du hittar skolmatsedeln här
Det finns även en app till Android och iPhone där du snabbt och enkelt kan se vad det blir för skolmat.

Fråga: Vem är skolchef?
Svar: Anki Johnson är chef för Bildningsförvaltningen.

Bygga, bo och miljö

Fråga: Jag vill söka bygglov, hur gör jag?
Svar: Ska du bygga nytt, ändra eller riva något måste du nästan alltid göra en ansökan eller en anmälan till kommunen. Vad du behöver skicka in beror bland annat på vad du vill göra och var fastigheten ligger. Läs mer på Miljö- och byggavdelningens webbsidor om bygglov.

Fråga: Vem ansvarar för vägar och gator?
Svar: Tekniska avdelningen, som finns inom Produktionsnämnden, ansvarar för kommunala vägar och gator. Statliga vägar är Trafikverkets ansvar.

Fråga: Var ligger sopstationen?
Svar: Du hittar Högbergets avfallsanläggning fyra kilometer norr om Kramfors centrum. I Sandviken tar du av mot Dysjön. Karta och öppettider

Återvinningscentral Höga Kusten ligger i Ullånger, adress Röviken 102. Åk Nordingråvägen i rikning mot Nordingrå. Efter några kilometer ligger återvinningscentralen, nästan mittemot slakteriet. Mer info och öppettider

Fråga: När sopas sanden upp från gatorna?
Svar: Sanden tas upp så fort vädret tillåter i april.

Fråga: När får man elda utomhus?
Svar: Det är olämpligt att elda trädgårdsavfall, eftersom det är svårt att få till en bra förbränning utomhus. Förslaget är istället att kompostera ditt trädgårdsavfall. Högbergets och Höga Kustens återvinningscentraler tar emot det du inte kan ta hand om själv.

Det är alltid förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april-30 september. Publika valborgsmässoeldar den 30 april är undantagna från förbudet. Dessa får dock endast tändas om man har tillstånd från polisen.

Fråga: Varför blir vattnet vitt ibland?
Svar: Det innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Helt ofarligt alltså.

Fråga: Varför är vattnet missfärgat ?
Svar: Eftersom vattenledningar är gjorda av järn bildas med tiden rost i ledningarna. I samband med olika driftsstörningar kan rost lossna och missfärga vattnet. Då kan du spola i din kallvattenkran tills vattnet är klart. Järnhaltigt vatten är inte skadligt för hälsan men kan missfärga porslin och ljus tvätt.

Fråga: Hur ska jag dosera tvättmedel ?
Svar: Det beror på vilken hårdhet vattnet har. Dosera efter anvisningen på tvättmedelsförpackningen. Vattnets hårdhet i Kramfors skiljer sig beroende på var i Kramfors du bor. Läs mer om vattenkvalitet

Fråga: Varför är min vattenförbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?
Svar: Minskad förbrukning kan bero på förändringar som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande modell, att duschmunstycket är utbytt eller att antal personer som bor i fastigheten har ändrats.
Ökad förbrukning kan bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Vanligast är att man har en toalett som läcker, det kan du kontrollera genom att lägga en bit toalettpapper på porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.

Fråga: Vi har tänkt laga och servera mat till en fest i vår skola/bygdegård/föreningshus - behöver vi tillstånd?
Svar: För ett enstaka tillfälle behövs inget särskilt tillstånd. Kommer det att ske vid flera tillfällen under året? Hör av dig till Miljö- och byggavdelningen som gör en bedömning om tillstånd behövs. Läs mer

Information och kommunikation

Fråga: Vilka webbsidor och sociala medier ansvarar Kramfors kommun för?
Svar: Vi uppdaterar sidorna på webbplatsen kramfors.se kontinuerligt. Vi ansvarar också för två sidor på Facebook (kommunens officiella sida och "Kramfors lyfter"). Externa bygdesidor som ägs av andra aktörer har vi inte något ansvar för.

När det gäller sociala medier är kommunen även aktiv på Instagram och LinkedIn.

Fråga: Var hittar jag blanketter?
Svar: Vi har allt färre blanketter för att hantera ansökningar och anmälningar med mera. Leta först bland våra e-tjänster för att se om du hittar vad du letar efter. Till e-tjänsterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur och fritid

Fråga: Vilka simhallar och sporthallar finns?
Svar: Under våra fritidssidor hittar du sport- och simhallar. Läs mer

Fråga: Var ligger biblioteket?
Svar: Kramfors kommunbibliotek ligger på Biblioteksgatan 8 och det finns ett mindre bibliotek i Ullånger. Läs mer på bibliotekets egen webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga: Finns det någon lista på föreningar i Kramfors kommun?
Svar: Ja, vi har ett föreningsregister. Läs mer

Näringsliv och arbete

Fråga: Hur många medarbetare har Kramfors kommun?
Svar: Cirka 1650 medarbetare

Fråga: Behöver Kramfors kommun fler medarbetare?
Svar: Kompetensförsörjningsbehoven är stora inom en rad yrken de kommande åren.

Fråga: Var hittar jag Kramfors kommuns lediga jobb
Svar: Du hittar lediga jobb här Lediga jobb

Fråga: Jag är intresserad av att starta/etablera ett företag. Har ni några tips
Svar: Information finns på sidan Starta företag och Etablera.

Fråga: Finns det finansiella stöd att söka som företagare?
Svar:
Sidan Finansiering listar ett antal stöd som erbjuds till företagare.

Fråga: Finns det några företagarföreningar/-nätverk i kommunen?
Svar:
I Kramfors kommun finns det ett flertal föreningar och nätverk som tar till vara företagarnas intressen. Läs mer på sidan Företagarföreningar.

Fråga: Hur ansöker jag om serveringstillstånd?
Svar: Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och handläggningsansvarig för utredning, tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner. Läs mer

Stöd och omsorg

Fråga: Vad kostar äldreomsorgen?
Svar: Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och personer som har en funktionsnedsättning. Läs mer

Fråga: Var kan jag vända mig om jag har akuta problem?
Svar: Vid akuta problem under veckodagar mellan 08.00-15.00, ring socialtjänsten 0612-802 06. Övriga tider (kvällar och helger) ring 112.

Fråga: Vem är socialchef?
Svar: Mikael Gidlöf är chef för Välfärdsförvaltningen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se