Tillstånd tobaksförsäljning

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Med den lagen infördes tillståndsplikt för dig som säljer tobak och liknande produkter. Detta gäller både för dig som redan säljer eller för dig som vill börja sälja tobaksvaror.

  • Om du innan den 30 juni 2019 anmält försäljning av tobaksvaror måste du söka tillstånd för försäljningen senast den 1 november 2019. Du får då fortsätta med försäljningen som vanligt till dess du fått ett beslut.
  • Om du som redan anmält att du säljer tobaksvaror inte söker ett tillstånd senast den 1 november måste du sluta med din försäljning efter detta datum.
  • Om du vill börja sälja tobaksvaror efter den 1 juli ska du ansöka om tillstånd och även få ett beslut innan eventuell försäljning får påbörjas.

Vad består prövningen av?

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Vad kostar ansökan?

Kommunen kommer att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut enligt en timtaxa som i dagsläget ligger på 1 106 kronor per timme.

Förändringar ska anmälas

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
  • Betydande förändringar i en styrelse
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe