Rökfria miljöer

För att skydda människor från att utsättas för passiv rökning finns det miljöer i Kramfors kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Syftet med förbudet är att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet.

Vår målsättning är att alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för ofrivillig tobaksrök. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Kramfors kommun.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus omfattas av rökförbud, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik.

Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare, exempelvis e-cigaretter och örtprodukter för rökning.

Platser som omfattas av rökförbud efter 1 juli 2019:

 • Uteserveringar till restauranger och caféer
 • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
 • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar

Platser som omfattats av rökförbud även innan 1 juli 2019:

 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Caféer och restauranger
 • Hotell och liknande tillfälliga bostäder
 • Kollektivtrafik
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Allmän sammankomst eller offentlig tillställning
 • Lokaler dit allmänheten har tillträde

Varför fler rökfria miljöer?

Anledningen till att fler miljöer görs rökfria är att man vill minska den sociala exponeringen för rökning och därmed bidra till att rökning avnormaliseras. Detta är särskilt viktigt när det kommer till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för sociala normer.

Rökning begränsar även tillgängligheten till allmänna platser för personer som är känsliga för rök, exempelvis personer med andningssvårigheter eller barn. Förhoppningen är att det utökade rökförbudet kommer göra vissa allmänna platser mer tillgängliga för dessa känsliga personer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Oscar Wedin
Tel: 0612-803 65
oscar.wedin@kramfors.se