Miljö- och hälsoskydd

När du ska starta ett företag som på något sätt påverkar miljö eller hälsa, till exempel en verkstad eller en tatueringsstudio, kan du behöva anmäla företaget till miljö och bygg.

Även tillfälliga verksamheter och ändringar i redan befintliga verksamheter kan vara anmälningspliktiga. Gör du ingen anmälan kan miljö och bygg vara skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift eller göra en anmälan om miljöbrott.

Om du ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet som ett café eller restaurang ska detta registreras hos miljö och bygg. Gäller det däremot en verksamhet med känsligare hantering måste anläggningen godkännas innan den får tas i bruk.

Egenkontroll

Så snart ditt företag omfattas av miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen finns krav på egenkontroll. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten ligger på verksamhetsutövaren. Egenkontrollen ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Egenkontrollens omfattning och detaljeringsgrad beror på verksamhetens typ, storlek och omfattning och i vilken grad den kan påverka miljön och människor.

Kontakta miljö och bygg, så får du veta om du behöver göra en anmälan av din verksamhet och hur den i så fall ska utformas.

Glöm inte bygglovet!

Ofta behövs även bygglov för ändrad användning av lokal eller byggnad.

Kontakta oss:

Miljöfrågor, kemikalier, avfall, avlopp och köldmedia

Åsa Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612- 803 67

Erik Andrée, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 71

Gunilla Nordenmark, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 72

Alexandra Brinksma, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 69

Linnéa Tjernström, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 68

Frida Näslund, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 52

Janina Holmberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 79

Magnus Zeilon, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 51

Livsmedel, dricksvatten, inomhusmiljö, radon och handläggning av alkoholärenden

Märith Löfgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 75

Magnus Westin, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 63

Oscar Wedin, alkoholhandläggare
0612-803 65

Övergripande frågor

Siv Sundström, miljö- och byggchef
0612-803 70

Övrigt

Fax: 0612-138 98

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00 (kundtjänst)

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se