Serveringstillstånd

Miljö och bygg är tillstånds- och tillsynsmyndighet och handläggningsansvarig för utredning, tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner.

Permanenta tillstånd och tillstånd för servering till allmänhet kan endast sökas av näringsidkare.

Tillstånd för slutet sällskap vänder sig till föreningar med flera.

Mer information och ansökningsblanketter finns på undersidorna, se Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe