Bredband och IT - infrastrukturutveckling

Kramfors kommun har under flera år arbetat med utbyggnad av fysisk infrastruktur för att möta den tjänsteutveckling som kräver ett snabbt och stabilt bredband. I arbete ingår att analysera behov, finna finansieringsmöjligheter, vara påverkanspart i nationella och regionala forum.

I kommunens arbete följer vi de nationella målen som antagits. Det finns även en regional bredbandsstrategi som vi förhåller oss till.

Kommunägda Mediateknik AB

Mediateknik AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av information, i första hand inom Kramfors kommun. Bolaget ansvarar även för den tekniska driften på nätet.

Läs mer om Mediateknik på deras webbplats, länk hittar du under rubriken Relaterade länkar på denna sida.

Det finns även ett antal andra aktörer på marknaden som säljer bredbandstjänster i kommunen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elin Andersson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se