Avfall och återvinning

I Kramfors kommun arbetar vi förebyggande runt uppkomsten av avfall och vi hjälper Kramforsborna att sortera sitt avfall enligt avfallstrappan. Inom avfallsområdet används trappan för lagstiftning och politiska beslut och dess prioriteringsordning är uppbyggd efter en hierarki grundat på EU-direktiv. Varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön och under Relaterade länkar kan du läsa mer om hur du sorterar ditt avfall med minsta möjliga avtryck på miljön.

Avfallstrappan

Bild på Avfallstrappan

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur kommunens avfallshantering ska skötas. Kommunfullmäktige har beslutat om att förlänga föreskrifterna och avfallsplanen till 2021-12-31 och du finner renhållningsordningen bland Relaterade dokument.

Våra mål i avfallsarbetet

En del av renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan. I nuvarande avfallsplan har Kramfors kommun antagit följade övergripande mål att arbeta med under perioden.

  • Minska avfallsmängderna
  • Ökad återvinning och återanvändning
  • Minska avfallets farlighet och negativ påverkan från avfallshanteringen
  • Förbättrad kommunikation och information

Högberget

På Högberget i Kramfors hittar du kommunens återvinningscentral där både privatpersoner och företagare kan sortera sitt avfall. Här är det sedan 1 juni 2017 krav på att använda genomskinliga sopsäckar till det avfall som ska slängas. Färgade sopsäckar leder till svårigheter för vår personal att se så avfallet sorteras rätt. Kravet är infört som ett verktyg för att nå vårt mål om att minska mängden felsorterat avfall.

Högbergets öppettider

Vardagar 7.00-15-45
Första måndagen i månaden 7.00-18.45

Sorteringsguiden

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras kan du ta hjälp av Sorteringsguiden som du hittar bland Relaterade länkar. Där skriver du in vad som ska sorteras och du får svar på hur avfallet kategoriseras och var du kan slänga det.

Uppdaterad: 2020-10-01 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

VTG, entreprenör sophämtning
Tel: 0612-71 73 70
sopor@vtg.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.