Miljö och hälsa

Våra arbetsområden är vatten, livsmedel, enskilda avlopp, radon, buller, kompostering och övergripande miljöfrågor. Vi inspekterar bland annat industrier, livsmedelslokaler, skolor, solarier, hygienlokaler och jordbruk. Vi utför också provtagning av badvatten under sommaren.

Syftet med vår verksamhet är att förebygga att mark, vatten och luft förorenas samt att minimera hälsoriskerna för människor som bor och arbetar i vår kommun.

I princip blir all post till oss allmän handling. Det innebär att allmänhet och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. Om du har skyddad identitet bör du först kontakta någon av handläggarna per telefon.

Kontakta oss:

Miljöfrågor, kemikalier, avfall, avlopp och köldmedia

Åsa Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 67

Erik Andrée, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 71

Gunilla Nordenmark, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 72

Alexandra Brinksma, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 69

Linnéa Tjernström, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 68

Frida Näslund, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 52

Janina Holmberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 79

Magnus Zeilon, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 51

Livsmedel, dricksvatten, inomhusmiljö, radon och handläggning av alkoholärenden

Märith Löfgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 75

Magnus Westin, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 63

Oscar Wedin, alkoholhandläggare
0612-803 65

Övergripande frågor

Siv Sundström, miljö- och byggchef
0612-803 70

Övrigt

Fax: 0612-138 98

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe