Kommunikationer

Trafik

Många vägar bär till Kramfors kommun, som har ett centralt geografiskt läge i Norrland. Hit är det enkelt att resa med både buss och tåg såväl som med båt och flyg.

Buss

All busstrafik både inom kommunen och länet samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland – Din Tur. Från Kramfors finns möjlighet att resa inom kommunen men även till Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och vidare. Se busstidtabeller på Din Turs webbplats, se länk under relaterade länkar på denna sida.

Tåg

Sedan 2012 rullar tågen längs Ådals- och Botniabanan, det har gjort att pärlbandet av städer och tätorter längs Norrlandskusten knutits samman. Arbete, utbildning, kultur, service och människor är nu närmare än någonsin. Avstånden har förändrats, och mitt i en spännande region ligger Kramfors kommun, bara ett fåtal stationer bort!

Det finns samtidigt ett behov av upprustningar av järnvägar. Kramfors kommun arbetar kontinuerligt med Trafikverket och andra parter i länet för att Ådalsbanan ska rustas upp.

Banans betydelse är stor för kommunen, regionen och riket, i synnerhet för industrins transporter. På längre sikt är det Kramfors kommuns ambition att Ådalsbanan ska bli ett fungerande och attraktivt stråk, både för gods- och persontransporter.

Kramfors resecentrum

Kramfors resecentrum erbjuder goda kommunikationsmöjligheter, främst anpassade efter arbets- och studiependling för att möjliggöra klimatsmarta transporter till och från arbete/skola.

Då både tåg- och busstrafik finns samlad vid Kramfors resecentrum är platsen hela kommunens nav för kollektivtrafik. Samspelet mellan buss- och tågtrafik gör att både stad och landsbygd kopplas samman med omgivande tätorter, kommuner och regioner.

I Kramfors resecentrum finns bland annat tillgång till sittplats, toalett och möjlighet till förtäring.

Öppettider

Väntsal:
Alla dagar 06:00-20:00

Café:
Alla dagar 06:00-18:00

Vindfånget - yttre väntsalen (ingen toalett)
Alla dagar 04:00-00:30

Flyg

Höga Kusten Airport trafikeras av operatören Amapola Flyg AB. De flyger mellan Arlanda och Gällivare, med mellanlandning på Höga Kusten Airport.

Pendlarparkering

Det är enkelt att byta mellan färdsätt genom att ställa bilen på en av kommunens många pendlarparkeringar. Detta gör att fler kan använda sig av den miljövänligare kollektivtrafiken.

Du hittar pendlarparkeringarna vid Kramfors resecentrum, Höga Kusten Airport, Lunde, Kläpp, Gallsäter och Ullånger.

Samtliga pendlarparkeringar förutom Kläpp och Gallsäter är utrustade med motorvärmare. I Lunde, vid Höga Kusten Airport och Kramfors Resecentrum finns även laddstolpar för elfordon. Du står gratis på alla pendlarparkeringar. Vid Kramfors resecentrum finns också väderskyddat cykelställ med låsmöjligheter samt cykelpump.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Välijeesiö
Tel: 0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se