Gator och vägar

Gator och vägar i Kramfors kommun är endera statliga, kommunala eller enskilda vägar. Tekniska avdelningen ansvarar för de kommunala vägarna som finns i centrala delarna av Kramfors, Nyland, Lindholmen i Bollstabruk och i en liten del av Frånö.

De statliga vägarna sköts av Trafikverket och de enskilda vägarna sköts av vägföreningar.

Kartan på bilden nedan visar kommunala vägar med blå linjer, statliga vägar med röda linjer och enskilda vägar med gröna linjer.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Sommartid sköter Tekniska avdelningen, på kommunala vägar

  • kantklippning
  • hyvling
  • trummor och diken utmed gator och vägar
  • beläggningsunderhåll

Vintertid sköter Tekniska avdelningen, på kommunala vägar

  • snöröjning
  • hyvling / isrivning
  • sandning

Kajer

Tekniska avdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av kajer och tillhörande väganslutningar i Kramfors, Nyland och Docksta.

Vägbelysning

Tekniska avdelningen ansvarar för driften av kommunens vägbelysningar.
Vid felanmälan kontakta kommunens kundtjänst via telefon eller mejl.

Trafiknämndsärenden

Tekniska avdelningen handlägger trafiknämndsärenden som omfattar trafikförordningar och trafiksäkerhet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se