En hel del som slängs som brännbart borde återbrukas.

30 november 2021

Stor förbättringspotential för sorteringen på Högberget

I november genomfördes en så kallad plockanalys av containrarna för Brännbart på Högbergets återvinningscentral. Resultatet visar på att det finns stor förbättringspotential i sorteringen, framförallt till förmån för återbruk.

Analysen fokuserade på att ta reda på hur innehållet i de två containrarna för stort och litet brännbart avfall ser ut. Drygt 1100 kg avfall har gåtts igenom.

Resultatet visar att endast 25 procent av innehållet sorteras rätt. Resterande 75 procent har alltså hamnat fel och ska istället sorteras som materialåtervinning samt återbruk. En liten del ska sorteras som ej brännbart för deponering.

Det är endast de två lösryckta tårtbitarna som är rätt sorterade i analysen av brännbart avfall. Resten av innehållet skulle vara i andra containrar eller insamlingsställen.

Annamaria Berglund är enhetschef för avfall och återvinning:
– Det är väldigt nyttigt för oss att ta reda på hur sorteringen ser ut och vad som ligger i dessa containrar, då energiutvinning är en mycket lågt ställd hantering av avfall sett ur miljösynpunkt och den så kallade avfallstrappan. Att skicka avfall till förbränning är något vi jobbar för att frångå så långt det är möjligt.

Plockanalys som verktyg för informationsinsatser
Analysen av innehållet utgör underlag för framtida informationsinsatser till Kramforsborna om hur olika avfallsslag ska sorteras och hanteras. Till exempel visar analysen att 26 procent av innehållet är återbrukbart och därmed kan placeras vid den nya stationen för återbruk. 19 procent utgörs av textilier, något som också ska sorteras i separata behållare på Högberget.

– Att det också finns 26 procent returpapper och förpackningar bland det brännbara visar att det finns stor potential till förbättrad källsortering i hemmen, säger Annamaria Berglund.

– Många tänker nog inte på att till exempel pocketböcker ska sorteras som återbruk eller returpapper, även kontorspapper ska lämnas i behållaren för returpapper. Vi ser att det felaktigt slängs hela pärmar med innehåll i containern för brännbart och de utgör bra exempel på material som ska separeras från varandra och sorteras olika på Högberget.

Nya stationer för textilier och återbruk

Stationerna för att samla in textilier och produkter till återbruk är nya på Högberget sedan september 2021. Är du osäker på hur något ska sorteras så använd Sorteringsguiden på kramfors.se/sorteringsguide eller fråga den kunniga personalen på plats.

Tänk på att separera textilier och annat återanvändbart från övrigt brännbart avfall innan du åker till Högberget.

Produkter som samlas in vid stationen för återbruk tas om hand av Pingstkyrkan, PMU samt kommunens dagliga verksamhet DiSA. Textilier samlas in av organisationen Human Bridge och distribueras främst globalt och nationellt i deras biståndsarbete, en del kommer även materialåtervinnas och en liten del av det som inte kan användas energiåtervinns genom förbränning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.