01 juni 2022

Förändrade hastigheter i Kramfors tätort

Hastighetsöversynen i Kramfors tätort är slutförd och de nya hastigheterna är beslutade. Under de närmaste veckorna pågår jobbet med att sätta upp nya hastighetsskyltar.

Nya hastigheter i Kramfors tätort

Principer för nya hastigheter

30 km/h
Gator i bostadsområden, gator i centrum och vid skolor och förskolor.

40 km/h
Gator längs huvudvägnät

60 km/h
Gator längs huvudvägnätet där det är långt mellan korsningspunkter och där oskyddade trafikanter inte gör anspråk på sträckan, ex där gång- och cykelvägar är helt separerade och infarter från bostäder endast förekommer på enstaka platser

Tidigare publicerade nyheter angående hastighetsförändringarna

Förslag till nya hastigheter
Förbättrad trafiksäkerhet i Kramfors stadsmiljö

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Frågor kring nyheten?

Tomas Braxenholm
Tekniska avdelningen
tomas.braxenholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.