30 augusti 2022

Bygglov beviljat för återvinningscentral Höga Kusten

Den 26 augusti föredrogs överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen angående Kramfors kommuns beviljade bygglov för återvinningscentral Höga Kusten. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd.

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har tidigare bedömt att Kramfors kommun gjorde rätt som beviljade bygglov för återvinningscentralen Höga Kusten. Det beslutet överklagades och skickades den 18 maj 2022 till Mark- och Miljööverdomstolen. Målet föredrogs den 26 augusti angående prövningstillstånd. Mark- och Miljööverdomstolen har nu beslutat att de klagande inte får prövningstillstånd och därmed har beslutet om bygglov vunnit laga kraft och Kramfors kommun kan börja bygga en återvinningscentral på den tänkta platsen.

– Då efterfrågan från våra kommunmedborgare varit stor på en återvinningscentral i Höga Kusten så känns det bra att bygglovet nu är slutligt beviljat och vi kan börja planera för bygget, säger Rainor Melander (S), ordförande produktionsnämnden. Med ytterligare en återvinningscentral i vår kommun ger vi medborgarna ännu bättre förutsättningar att hantera sitt avfall, det ska vara lätt att göra rätt, menar Rainor.

Det slutgiltiga beskedet om bygglov 26 augusti 2022 innebär byggstart 2022 och färdigställan under hösten 2023.

Här kan du läsa mer om Återvinningscentral Höga Kusten.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
rainor.melander@kramfors.se

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se