Ansvar och tillsyn rökfria miljöer

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal ett annat utrymme eller ett område utomhus, med andra ord den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs som också ansvarar för att detta följs.

Som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig har du skyldighet att:

  • Informera om rökförbudet genom skyltning
  • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och andra miljöer som ska hållas rökfria

Länsstyrelsen har tagit fram material i form av bland annat skyltar om rökförbudet. Skyltarna hittar du på den här sidan eller direkt hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om någon, trots tillsägelse om att fimpa, röker på en plats där det inte är tillåtet har ni rätt att be personen lämna platsen.

Tillsyn

Miljö och bygg ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer i Kramfors kommun. Har inte fastighetsägaren eller verksamhetsansvarig gjort det som de är skyldiga att göra (se ovan) kan Miljö och bygg exempelvis ställa krav på de åtgärder som ska utföras.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe