Placeholder
09 maj 2023

Nu bygger vi Höga Kustens återvinningscentral

En återvinningscentral i kommunens norra delar har länge planerats och varit efterlängtat av många. Efter flera förseningar så har uppförandet av Höga Kustens återvinningscentral i Ullånger äntligen påbörjats.

Totalentreprenören Byggnads AB Lennart Eriksson har etablerat personalbodar och markentreprenören Skanska har hunnit anlägga den nya infiltrationsanläggningen för avlopp. Även schakten för den nya servicebyggnaden är påbörjad och beräknas vara klar vecka 20 då formsättning, isolering och armering för betongplattan påbörjas. Betongplattan beräknas gjuten och klar innan sommarsemestern.

Parallellt med schakt för servicebyggnaden har uppbyggnaden för ramp påbörjats. Rampen blir en lång upphöjning ( drygt 2m) av den slinga som kunderna kan köra runt,  för att på ett enkelt sätt kunna lämna sitt avfall i olika containrar och uppsamlingskärl. När rampen är klar påbörjas uppbyggandet av den bullervall som ska ligga parallellt med Nordingråvägen. Den skall senare under hösten även förses med ett plank.

Återvinningscentralen förväntas stå klar under första kvartalet av 2024.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-800 00
annamaria.berglund@kramfors.se