Placeholder

Detta är en AI-genererad bild.

02 april 2024

Kommunens vinterväghållning - ris och ros från kommunens invånare

Kraftigt snöfall, kyla, blåst, blötsnö, regn och halka, hittills har vi nog sett alla typer av vinterväder som finns. Men vad är det som gäller, hur sköter kommunen snöröjningen av vägarna?

Det har varit både ris och ros till kommunens kundtjänst och bland inlägg i sociala medier. Vi har full förståelse för er som av olika anledningar varit missnöjda med hur snöröjningen har skötts och de problem som det har ställt till med. Samtidigt vill kommunen rikta ett stort tack till alla som arbetat med snöröjning, sandning och väghållning under den krävande vintern. Era insatser har varit avgörande för att säkerställa framkomligheten och tryggheten på vägarna.

– Jag känner mig trygg i att verksamheten gör sitt bästa. Ibland har vi tuffa förhållande och svåra situationer, så även om alla tillgängliga resurser är i arbete så kan det ta tid innan allt är klart, säger Rainor Melander (S), ordförande Produktionsnämnden.

Hur jobbar kommunen med snöröjningen?

Att göra kommunens vägar och gångbanor fri från snö är ett arbete som tar tid, och det görs löpande en prioritering som baseras på hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa. När det är gul och orange vädervarning är det inte alltid självklart hur dessa prioriteringar görs bäst, vid ymnigt snöande är det i princip omöjligt att hålla alla gator snöfria samtidigt. Man måste ha förståelse för att det kan ta några timmar innan just min väg blir plogad, och även anpassa sig utifrån de vädervarningar som ges.

Snöröjning påbörjas generellt vid ett snödjup om 6 - 8 centimeter blöt snö, eller 8 - 10 centimeter kall snö.

– En stor eloge bör också ges till de som jobbar med halkbekämpning nu när vi haft ömsom töväder, ömsom kallgrader, säger Karin Högström (V), vice ordförande Produktionsnämnden.

Vad innebär ser jämställd vinterväghållning?

Den 23 februari 2022 tog produktionsnämnden ett beslut om jämställd vinterväghållning.

Generella principer för prioriteringar:

1) Tillfartsvägar till skolor, förskolor, bussgator och viktiga näringslivsanläggningar

2) Gång och cykelvägar

3) Gator och vägar

4) Kommunala anläggningar

När vintersäsongen är över kommer en utvärdering göras av vinterväghållningen. Vi tar med oss det som varit bra och dåligt till kommande vinter för att fortsätta, och utveckla, arbetet med ”Jämställd vinterväghållning”.

Läs mer om Jämställd vinterväghållning.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se