Komvux som anpassad utbildning (Lärvux)

Tidigare Särskild utbildning för vuxna SUV.

Den anpassade utbildningen för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Namnet är nu Komvux som anpassad utbildning. På Campus Kramfors så kallar vi det Lärvux.

Utbildningen omfattar komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar obligatoriska anpassade grundskolan (nivåerna träningsskola och anpassad grundskola). Den omfattar också komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i den anpassade gymnasieskolan.

Vem får delta i Komvux som anpassad utbildning?

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som:

  • Tycker att du inte fått tillräcklig utbildning.
  • Fått nytt intresse för att lära.
  • Vill behålla kunskaper från tidigare skola.
  • Behöver mer kunskaper för jobbet.
  • Behöver mer kunskaper för att leva självständigt.

Du som är minst 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har en intellektuell funktionsstörning eller fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom är välkommen till oss.

Studierna sker på Campus Kramfors (Företagsvägen 2) och undervisningen sker i mindre grupper eller individuellt där varje elev arbetar efter sin individuella studieplan. Antalet kurstimmar är anpassat efter elevens individuella behov. Efter avslutad kurs får elever intyg eller betyg.

I informationsspalten på denna sida finns information om kursutbud samt ansökningsblankett och kontaktuppgifter.

Frågor besvaras av Elisabeth Hellström

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 0612-805 36
info.vuxenutbildningen@
kramfors.se

Besöksadresser
Träakademien, Yrkeshögskola,
Svenska för invandrare,
Komvux som anpassad utbildning
Campus Kramfors,
Företagsvägen 2
872 80 Kramfors

Vård- och omsorgsutbildning,
Campus Kramfors,
Yrkesvägen 6
872 80 Kramfors

Komvux
Limstagatan 22, ingång A
872 30 Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Vuxenutbildningen
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0612 - 805 00
syv.vuxenutbildningen
@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabeth Hellström
Verksamhetsansvarig Lärvux
Tel: 073-274 11 54