Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Elevhälsa och trygghet

I skollagen har krav på en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan. Samverkan skall även ske med andra instanser, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och socialtjänsten. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst har rektor ansvaret.

Sekretess och anmälningsplikt

För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.

Under relaterade länkar på denna sida finns ytterligare information på riksdagens respektive Socialstyrelsens webbplats.

Barn mår dåligt – orosanmälan

Se även relaterade e-tjänster där du kan göra en orosanmälan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Elevhälsochef
Lisa Karlsson,
Tel: 0612-804 46
lisa.karlsson@kramfors.se