Verksamhetsförlagd utbildning

VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning och utgör en del av bl.a. lärar- och sjuksköterskeutbildningar vid högskolor och universitet.

VFU för lärare och förskollärare

VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på förskolor eller skolor.

Hos oss finns utbildade VFU-handledare som tar emot dig som studerar till förskollärare, lärare eller lärare mot fritidshem för att göra din VFU.

Mål för den verksamhetsförlagda utbildningen

Efter tiden som lärarstuderande i Kramfors kommun hoppas vi att du har fått en god insikt och kunskap om förskolan/skolan/fritidshemmet som arbetsplats.

Dessutom ska du ha ökat din förståelse och förmåga att omsätta tankarna i de olika styrdokumenten i praktisk handling. Du ska ha varit del av ett arbetslag och där kunnat bidra till arbetslagets utveckling. Du har också övat upp din förmåga att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetet med barn och ungdomar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

VFU-samordnare för lärare
Elisabet Sjödin
Tel: 0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se

VFU-samordnare för sjuksköterskor
Hilda Svanholm
hilda.svanholm@kramfors.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se