Grundskola och fritidshem

Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9, fritidshem och grundsärskolan.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn, det kallas skolplikt. Från och med 2017 innefattar skolplikten även förskoleklass. De flesta barn i Sverige börjar i förskoleklass höstterminen det år de fyller sex år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller fem och vid särskilda skäl vid sju år.

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Samtliga skolor följer skollagen och grundskolans läroplan där det står vilket uppdrag skolan har och vilka mål och riktlinjer som man ska arbeta efter.

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor under relaterade länkar.

Fritidshem

När ditt barn börjar grundskola, erbjuds fritidshem. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för skolbarn, till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13.
I Kramfors har alla grundskolor (F-6) ett eget fritidshem. Fritidshem bedrivs vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet.

Grundsärskolan

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.


I Kramfors tillhör varje grundskola ett område. Det finns fyra skolområden i kommunen, Höga kusten, Kramfors södra, Kramfors norra och Älven.

Höga kusten

Högakustenskolan f-9, Nordingråskolan f-6 och Ullångerskolan f-6.

Rektor: Erik Fällmer
Tel: 0612- 805 19

Skoladministratör: Cecilia Reiniusson
Tel: 0612-81 06 06

Kramfors södra

Grämestaskolan f-3 och Skarpåkersskolan f-3.

Rektor Grämestaskolan: Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612- 81 06 70

Rektor Skarpåkersskolan: Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612- 81 06 70

Skoladministratör: Susanne Sahlén
Tel: 0612-804 08

Kramfors norra

Gudmundråskolan 7-9 och Kramforsskolan 4-6.

Rektor Gudmundråskolan (Åk 9): Marie Melin
Tel: 0612-804 30

Biträdande rektor (Elevhälsa och Studienavet): Ann-Louise Nordlöf
Tel: 0612-804 82

Biträdande rektor (Åk 7-8): Anneli Gustavsson
Tel: 0612-804 81

Skoladministratör: Marina Norberg
Tel: 0612-804 28


Rektor Kramforsskolan: Nicklas Månspers
Tel: 0612-80432

Skoladministratör: Susanne Sahlén
Tel:  0612-80408

Älven

Bollstaskolan f-6 och Nylandsskolan f-6.

Rektor Bollstaskolan och Nylandsskolan: Keena Sandgren
Tel: 0612-802 20

Skoladministratör: Annelie Uhlin
Tel: 0612-804 80

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström