Grundskola och fritidshem

Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9, fritidshem och grundsärskolan.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn, det kallas skolplikt. Från och med 2017 innefattar skolplikten även förskoleklass. De flesta barn i Sverige börjar i förskoleklass höstterminen det år de fyller sex år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller fem och vid särskilda skäl vid sju år.

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Samtliga skolor följer skollagen och grundskolans läroplan där det står vilket uppdrag skolan har och vilka mål och riktlinjer som man ska arbeta efter.

Fritidshem

När ditt barn börjar grundskola, erbjuds fritidshem. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för skolbarn, till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13.
I Kramfors har alla grundskolor (F-6) ett eget fritidshem. Fritidshem bedrivs vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet.

Grundsärskolan

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.


I Kramfors tillhör varje grundskola ett område. Det finns fyra skolområden i kommunen, Höga kusten, Kramfors södra, Kramfors norra och Älven.

Höga kusten

Högakustenskolan f-9, Nordingråskolan f-6 och Ullångerskolan f-6.

Rektor: Erik Fällmer
Tel: 0612- 805 19

Skoladministratör: Cecilia Reiniusson
Tel: 0612-81 06 06

Kramfors södra

Grämestaskolan f-6 och Skarpåkersskolan f-3.

Rektor Grämestaskolan: Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612- 81 06 70

Rektor Skarpåkersskolan: Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612- 81 06 70

Skoladministratör: Susanne Sahlén
Tel: 0612-804 08

Kramfors norra

Gudmundråskolan 7-9 och Kramforsskolan 4-6.

Rektor Gudmundråskolan:

Åk 7-8
Tuula Milz
Tel: 0612-804 82

Åk 9
Linda Dahlkvist
Tel: 0612-800 77

Rektor Kramforsskolan: Robert Granqvist
Tel: 0612-804 32

Skoladministratör: Birgitta Frage
Tel: 0612-804 28

Älven

Bollstaskolan f-6 och Nylandsskolan f-6.

Rektor Bollstaskolan och Nylandsskolan: Hege Arola
Tel: 0612-802 20

Skoladministratör: Annelie Uhlin
Tel: 0612-804 80

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.