Familjecentralen

Barnbackens familjecentral finns på Bruksgatan 12 i samma hus som Kramfors hälsocentral. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kramfors kommun och Region Västernorrland.

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. På ett och samma ställe erbjuds det aktiviteter och insatser som är av betydelse för barns och vårdnadshavares välbefinnande. Verksamheten utformas främst utifrån besökarnas behov och skall vara hälsofrämjande, tidigt förebyggande, stödjande och generell.

Ni som föräldrar får gärna komma med förslag på saker som kan tas upp i samband med föräldragrupper och tema-träffar.

Inom familjecentralen ansvarar Kramfors kommun för:

  • öppna förskolan
  • föräldraskapsstöd

Region Västernorrland ansvarar för:

  • barnmorskemottagning,
  • barnavårdscentral
  • psykolog inom mödra- och barnhälsovård.

Du hittar kontaktuppgifter till oss under respektive enhet i menyn.

Vi finns på Facebook, Barnbackens familjecentral, öppna förskolan


Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Besöksadress
Bruksgatan 12
Kramfors

Samordnare Familjecentralen
Anna Lundholm
Tel: 0612-808 20
anna.lundholm@kramfors.se