Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten (AME) är Kramfors kommuns enhet för arbetsmarknadsåtgärder och insatser för en minskad arbetslöshet hos medborgarna.

Vår målsättning är att hjälpa människor närmare arbetsmarknaden. Det kan vi göra genom att stötta och coacha med inriktning mot arbete och/eller studier.

Står du utan sysselsättning, är mellan 16 och 64 år och bedöms vara i behov av stödjande insatser kan du remitteras till oss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland eller Kramfors kommun.

Vi arbetar med ett antal olika typer av insatser beroende på vilket behovet är. Du kan läsa mer om det under rubrikerna här nedanför.

Arbetsträning

Arbetsträning kan ses som en möjlighet att prova sin arbetsförmåga, få kunskaper om ett arbete och skapa kontakter med arbetsmarknaden. Arbetsträning är också ett tillfälle för personer från andra länder att språkträna och få kunskap om den svenska arbetskulturen.

Med andra ord syftar arbetsträning till att göra individen bättre rustad inför nya anställningsmöjligheter. Genom arbetsträningen kan arbetssökande få färska referenser och möjlighet att marknadsföra sin kompetens på plats.

Arbetsträningen skapar också tillfällen för arbetssökande som har behov av att pröva på nya yrken.

Innehållet i arbetsträningen utformas efter arbetssökandes behov. En handledare på arbetsplatsen stöttar individen under hela arbetsträningen.

Samtal med coach

Motiverande samtal med inriktning mot arbete eller studier samt med fokus på individens önskemål, behov och förutsättningar. En viktig del i arbetet är att etablera en god och trygg relation mellan deltagare och coach samt att kartlägga och utveckla deltagarens färdigheter och förmågor.

Visstidsanställning

AME erbjuder allmän visstidsanställning inom beredskapsavtalet till ett antal personer per år. Antalet personer varierar beroende på kommunens budgetram och på lönekostnad. En beredskapsanställning föregås alltid av en period med arbetsträning.

Sommarjobb

Ungdomar som går första eller andra året på gymnasiet och är skrivna i Kramfors kommun kan ansöka om tre veckors feriearbete inom kommunal verksamhet och föreningsliv.

Vill du ansöka? I februari eller mars kommer ytterligare information på denna sida som talar om hur du gör.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Emil Rytterstedt

Tf enhetschef
0612-805 54